Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 44/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2018 roku
 
w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 7 ust. 1 Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   W celu rozpatrzenia skargi o mobbing, złożonej w dniu 30 maja 2018 roku, powołuję Komisję
    Antymobbingową w składzie:
        1)   dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – przedstawiciel pracodawcy,
        2)   dr inż. Zbigniew Warzocha – przedstawiciel związków zawodowych,
        3)   mgr Izabela Bagińska – radca prawny,
        4)   mgr Marzena Hermańska – kierownik Działu Kadr,
        5)   mgr Andrzej Góźdź – główny specjalista w Zespole Kontroli Wewnętrznej.
2.   Komisja Antymobbingowa działa na podstawie Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia
    Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2018
Data publikacji:
15.06.2018 08:24
Data aktualizacji:
15.06.2018 08:25
Liczba wyświetleń:
943
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec44.doc33.5 KB