Nr 43/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Decyzja Nr 43/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 maja 2018 roku
 
w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 7 ust. 1 Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   W celu rozpatrzenia skargi o mobbing, złożonej w dniu 24 maja 2018 roku, powołuję Komisję
    Antymobbingową w składzie:
       1)   prof. dr hab. Roman Kisiel – przedstawiciel pracodawcy,
       2)   dr inż. Maciej Neugebauer – przedstawiciel związków zawodowych,
       3)   mgr Izabela Bagińska – radca prawny,
       4)   mgr Marzena Hermańska – kierownik Działu Kadr,
       5)   mgr Andrzej Góźdź – główny specjalista w Zespole Kontroli Wewnętrznej.
2.   Komisja Antymobbingowa działa na podstawie Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia
    Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2018
Data publikacji:
15.06.2018 07:40
Data aktualizacji:
15.06.2018 07:41
Liczba wyświetleń:
884
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec43.doc33.5 KB