Nr 42/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 42/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 maja 2018 roku
 
w sprawie ustalenia na 2018 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2371), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na 2018 rok ustala się kwotę odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
REKTOR 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2018
Data publikacji:
15.06.2018 07:37
Data aktualizacji:
15.06.2018 07:37
Liczba wyświetleń:
779
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec42.docx12.8 KB