UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY

Strona została usunięta dnia: 8 czerwiec, 2018 - 14:58

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI
PRACOWNIKA KWESTURY
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00)
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
   1.    Obsługa kasy UWM
   2.    Księgowania dokumentów finansowych (faktury sprzedaży, faktury zakupu, wyciągi bankowe,
        raporty kasowe, polecenia księgowania).

WYMAGANIA:
   1.   Wykształcenie wyższe
   2.   Doświadczenie w pracy biurowej
   3.   Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
   4.   Umiejętność sporządzania raportów kasowych
   5.   Znajomość zagadnień finansowych z zakresu rachunkowości i finansów.
   6.   Staż pracy na stanowisku księgowym minimum 3 lata.
   7.   Umiejętność księgowania dokumentów finansowych (faktury zakupu, raporty kasowe, polecenia
       księgowania).
   8.   Znajomość kosztów rodzajowych.
   9.   Znajomość przepisów prawa podatkowego.
  10.  Umiejętność obsługi komputera.
  11.  Znajomość pakietu Ms Office.
  12.  Umiejętność pracy w zespole.
  13.  Dyspozycyjność.
  14.  Staranność, sumienność.
 
Zainteresowane osoby składają:
    1)  CV i list motywacyjny.
    2)  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
    3)  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
         o treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata w Dziale Kadr UWM, ul. Oczapowskiego 9, 10-719 Olsztyn, pokój nr 8, w terminie do dnia 19.06.2018 r.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów.
 
Pozostałe informacje:
  • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
  • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
Dział Kadr
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.05.2018
Data publikacji:
08.06.2018 14:58
Data aktualizacji:
08.06.2018 14:58
Liczba wyświetleń:
1560
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument