Nr 40/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym

 
Decyzja Nr 40/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.: Dz.U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 81/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
     nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym (ze zmianami), pkt 4 otrzymuje brzmienie:
    
„4) dr hab. Irena MAKARCZYK”.
2.   Po zmianie, o której mowa w ust. 1 skład Wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
     akademickich na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2016-2020, przedstawia się następująco:
     
1)   Przewodniczący – dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM
Członkowie:
      2)     prof. dr hab. Andrzej STANISZEWSKI,
      3)     dr hab. Anna DARGIEWICZ, prof. UWM,
      4)     dr hab. Irena MAKARCZYK,
      5)     dr hab. Ewa KUJAWSKA-LIS, prof. UWM,
      6)     dr hab. Mariusz RUTKOWSKI, prof. UWM,
      7)     dr hab. Andrzej KUCNER,
      8)     dr hab. Joanna ORZECHOWSKA, prof. UWM,
      9)     dr Krzysztof ŁOŻYŃSKI,
    10)     dr Renata ROZBICKA,
    11)     dr hab. Joanna SZYDŁOWSKA – przedstawiciel ZNP,
    12)     przedstawiciel doktorantów,
    13)     przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
07.06.2018 13:27
Data aktualizacji:
07.06.2018 13:27
Liczba wyświetleń:
744
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec40.doc60.5 KB