Nr 38/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata

 
Decyzja Nr 38/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 maja 2018 roku
 

w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata

 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(
t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:

§ 1
Do obsługi kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2018/2019
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powołuje się Punkt Obsługi Kandydata.
 
§ 2
Do zadań Punktu Obsługi Kandydata należy:
    1)  udzielanie informacji o zasadach, terminach i warunkach rekrutacji na studia,
    2) obsługa infolinii telefonicznej dotyczącej rekrutacji, forum internetowego oraz rekrutacyjnej
       poczty elektronicznej,
    3)  obsługa Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na poziomie ogólnouczelnianym,
        w tym wprowadzanie wyników egzaminu dojrzałości dla kandydatów na studia I stopnia
        i jednolite studia magisterskie oraz wyniku studiów dla kandydatów na studia II stopnia,
    4)  udzielanie pomocy kandydatom w rejestracji na studia, 
    5)  weryfikacja i przyjmowanie dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie
        na wszystkie kierunki i formy studiów,
    6)  przyjmowanie potwierdzeń od kandydatów zakwalifikowanych na studia,
    7)  inne prace związane z koordynacją i przebiegiem rekrutacji kandydatów na pierwszy rok
        studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 
§ 3
1.  Do pracy w Punkcie Obsługi Kandydata wyznaczone zostają następujące osoby:
     1)     mgr inż. Artur Błaszczyk,
     2)     mgr Marzenna Borkowska,
     3)     dr Stanisław Drozda,
     4)     dr Maciej Duda,
     5)     dr Grzegorz Fiedorowicz,
     6)     mgr Barbara Golonka,
     7)     mgr Paweł Goławski,
     8)     dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca,
     9)     mgr Aleksandra Grudzińska,
    10)    mgr Beata Gwiazda,
    11)    mgr Joanna Janiuk,
    12)    mgr Adrian Kornet,
    13)    mgr inż. Małgorzata Makowska,
    14)    dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz,
    15)    inż. Edyta Mituniewicz,
    16)    mgr Anna Niedziela,
    17)    dr Tomasz Nowakowski,
    18)    dr Sylwia Okorska,
    19)    dr inż. Adam Okorski,
    20)     mgr Bernadetta Olender-Jermacz,
    21)     Łukasz Olszewski,
    22)     dr inż. Katarzyna Pawlewicz,
    23)     mgr Izabela Pawlicka
    24)     mgr Andrzej Pobiedziński,
    25)     mgr inż. Magdalena Rozmianiec-Perzyńska,
    26)     mgr Irena Rzatkiewicz,
    27)     dr Kamil Szandar,
    28)     mgr Marzena Śmiech,
    29)    dr inż. Agnieszka Trystuła,
    30)     inż. Renata Uchal,
    31)     dr Marcin Warmiński,
    32)     mgr inż. Marta Wasiak.
2. Pracami Punktu Obsługi Kandydata kieruje wyznaczony pracownik biura właściwego ds. rekrutacji.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2018
Data publikacji:
07.06.2018 10:23
Data aktualizacji:
07.06.2018 10:23
Liczba wyświetleń:
963
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec38.doc45.5 KB