Nr 36/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku ak. 2018/2019

 
DECYZJA Nr 36/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 maja 2018 roku
  
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019
 
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 90 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm., stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie:
     1)    Przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
    2)    Członek – mgr inż. Dorota Koryzno
    3)    Sekretarz – mgr Paweł Łojewski.
 
§ 2
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawuje nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, rozpatruje odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz organizuje opracowanie zagadnień egzaminacyjnych.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
REKTOR
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.05.2018
Data publikacji:
06.06.2018 09:24
Data aktualizacji:
06.06.2018 09:24
Liczba wyświetleń:
847
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec36.doc30.5 KB