UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI

Strona została usunięta dnia: 4 czerwiec, 2018 - 08:49

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA
W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO
NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Dział Zabezpieczenia Logistycznego
Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00)
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
  1.    Eksploatowanie pojazdu służbowego zgodnie z raportem dyspozycyjnym
  2.    Wykonywanie codziennej obsługi pojazdu
  3.    Udział w przeglądach technicznych i naprawach pojazdu
  4.    Prowadzenie dziennych kart drogowych
  5.    Terminowe podstawienie pojazdu zgodnie z zamówieniem
 
WYMAGANIA:
  1.   Prawo jazdy kategorii B.
  2.   Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej
      pracy w zakresie III klasy uprawnień.
  3.   Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym.
  4.   Doświadczenie w obsłudze koparko – ładowarki oraz prowadzeniu pojazdów do 3,5 t.
  5.   Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowca
      samochodu dostawczego i koparko – ładowarki.
  6.   Dyspozycyjność.
 
Zainteresowane osoby składają:
   1)  CV i list motywacyjny.
   2)  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
       o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
       pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem
       Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
       fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
       takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, danymi kontaktowymi kandydata w Dziale Zabezpieczenia Logistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Słoneczna 52
, 10-719 Olsztyn, w terminie do dnia 15.06.2018 r. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów.
 
Pozostałe informacje:
  • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
  • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
Dział Kadr
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.06.2018
Data publikacji:
04.06.2018 08:49
Data aktualizacji:
04.06.2018 08:49
Liczba wyświetleń:
857
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument