UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA DS. NAUKI

Strona została usunięta dnia: 30 maj, 2018 - 14:57

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA
DO BIURA DS. NAUKI
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00)

 ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:

1.    przyjmowanie wniosków na finansowanie projektów badawczych,

2.    obsługa administracyjna projektów badawczych,

3.    obsługa zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym w zakresie projektów badawczych administrowanych przez jednostkę.

WYMAGANIA:

1.  wykształcenie wyższe,
2.  doświadczenie i znajomość przepisów z zakresu administracji,    
3.  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B1,
4.  bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
5.  bardzo dobra organizacja pracy,
6.  posiadanie zdolności planistycznych i analitycznych,
7.  samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
8.  umiejętność pracy pod presją czasu,
9.  nienaganna kultura osobista,
10. mile widziane doświadczenie i znajomość przepisów z zakresu realizacji projektów badawczych. 

 

Zainteresowane osoby składają:

  1) CV i list motywacyjny.
  2) Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
  3) Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
      potwierdzających posiadane kwalifikacje.
  4) Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
      potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
      Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
      w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
      oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata w Dziale Kadr UWM, ul. Oczapowskiego 9, 10-719 Olsztyn, pokój nr 8, w terminie do dnia 9.06.2018 r. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów.

Pozostałe informacje:

  • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
  • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. nauki
Wytworzył:
Biuro ds. nauki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.05.2018
Data publikacji:
30.05.2018 14:54
Data aktualizacji:
30.05.2018 14:57
Liczba wyświetleń:
2121
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument