Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu W

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 39/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 35/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 maja
2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
1.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem ust. 2.
2.     Dopuszcza się stosowanie starego wzoru godła do dnia 31 grudnia 2018 r.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
28.05.2018 12:27
Data aktualizacji:
28.05.2018 12:27
Liczba wyświetleń:
1074
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz39.docx15.33 KB