Nr 232 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok

 

 

UCHWAŁA Nr 232
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok.

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

Zatwierdza prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 232 Senatu UWM z dnia 30 listopada 2007 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2007
Data publikacji:
04.12.2007 11:56
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:38
Liczba wyświetleń:
2989
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument