Nr 36/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 36/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2018 roku
 
w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Politykę Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zobowiązuje się wszystkich pracowników Uniwersytetu do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz do stosowania się do jej zapisów.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
28.05.2018 09:18
Data aktualizacji:
20.10.2021 11:07
Liczba wyświetleń:
4854
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz36.docx13.6 KB
ZalZarz36.pdf1.15 MB