Nr 35/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 35/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 maja 2018 roku
 
w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania
 
Na podstawie § 2 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Godłem Uniwersytetu jest wizerunek orła białego z zamkniętą złotą koroną, z głową zwróconą
    w prawo, z wzniesionymi do lotu skrzydłami na ciemnoczerwonym tle. Dziób orła i pazury są
    w kolorze złotym. Na piersi orła znajduje się tarcza herbowa koloru niebieskiego w czarnym
    obrysie. Na polu tarczy widnieje drzewo o trzech korzeniach i pniach oraz o wspólnej koronie,
    symbolizujące środowiska naukowe, z których powstał Uniwersytet. W koronie drzewa
    umieszczonych jest 12 sercowatych liści, oznaczających 12 wydziałów tworzących Uczelnię
    w chwili jej powstania. W otoku napis majuskułą w kolorze białym: UNIVERSITAS WARMIENSIS
    ET MASURIENSIS OLSTINI.
2.   Wzór godła i możliwe do stosowania wersje zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
3.   Zasady użytkowania godła Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie określa
    załącznik nr 2.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.01.2038
Data publikacji:
21.05.2018 11:50
Data aktualizacji:
28.05.2018 12:31
Liczba wyświetleń:
1873
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz35.docx16.83 KB
Nr 35 załącznik nr 1.pdf2.71 MB
Zal2Zarz35.docx15.46 KB