Nr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich...

 
Decyzja Nr 35/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań
    przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz
    w jednostkach międzywydziałowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w pkt 10
    kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
    „11) dr inż. Mirosława WITKOWSKA-DĄBROWSKA.”
2.   Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład Zespołu do spraw opracowania minimalnych
    wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach
    na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie przedstawia się następująco:
 
      1)     dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
      2)     prof. dr hab. Jarosław CAŁKA,
      3)     prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,
      4)     dr hab. Honorata CYBULA, prof. UWM,
      5)     mgr Maria SIEMIONEK,
      6)     dr inż. Zbigniew WARZOCHA,
      7)     dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM,
      8)     mgr inż. Joanna KARDAŚ,
      9)     dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
    10)      dr inż. Scholastyka BARAN,
    11)      dr inż. Mirosława WITKOWSKA-DĄBROWSKA.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2018
Data publikacji:
16.05.2018 08:07
Data aktualizacji:
16.05.2018 08:07
Liczba wyświetleń:
830
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec35.docx15.15 KB