Nr 34/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00

 
Decyzja Nr 34/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 maja 2018 roku
 
w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn. Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Zespół Zarządzający Projektem pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”
nr umowy o dofinansowanie RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 w następującym składzie:
  1)     Kierownik Projektu – prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
  2)     Koordynator Wydziału Nauki o Żywności - prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz
  3)     Asystent Kierownika Projektu – mgr Emilia Kaca
  4)     Specjalista ds. monitoringu – mgr Marek Boroń
  5)     Specjalista ds. zamówień publicznych – mgr Magdalena Zawisza
  6)     Specjalista ds. rozliczeń projektowych – mgr Urszula Szulborska.
 
§ 2
Zespół Zarządzający Projektem odpowiada między innymi za:
  1)     realizację projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  2)     przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej,
  3)     aktualizację dokumentacji w przypadku zmian prawnych oraz procedur wdrażania,
  4)     bezpośrednią współpracę z wykonawcami,
  5)     planowanie finansowania i wnioskowanie o środki,
  6)     prowadzenie monitoringu i sprawozdawczość,
  7)     śledzenie postępów w odniesieniu do planu projektu.
 
§ 3
Zakresy obowiązków poszczególnych członków Zespołu Zarządzającego zostaną określone w ramach zawartych umów o pracę.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 


 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.05.2018
Data publikacji:
16.05.2018 07:45
Data aktualizacji:
16.05.2018 07:46
Liczba wyświetleń:
1027
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec34.docx21.68 KB