Nr 33/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00

 
Decyzja Nr 33/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 maja 2018 roku
 
w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 realizowanego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komitet Sterujący Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”
nr umowy o dofinansowanie RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 w następującym składzie:
   1)     Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – Przewodniczący,
   2)     Kanclerz UWM w Olsztynie dr inż. Aleksander Socha,
   3)     Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Andrzej Koncicki,
   4)     Prodziekan Wydziału Nauki o Żywności dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska,
   5)     Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie
        mgr Eliza Popławska – Jodko.
§ 2
Komitet Sterujący Projektu odpowiada za zarządzanie strategiczne realizacją projektu oraz wypełnienie wszystkich postanowień umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, reprezentowanym przez Zarząd Województwa a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą
w Olsztynie.
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.05.2018
Data publikacji:
15.05.2018 13:39
Data aktualizacji:
15.05.2018 13:39
Liczba wyświetleń:
858
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec33.docx21.07 KB