Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii

 
Decyzja Nr 31/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2017, poz. 2183 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 84/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia
    2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
    akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii:
       1)     pkt 4 otrzymuje brzmienie:
             „4) dr hab. Dorota JUCHNO,”
       2)     pkt 6 otrzymuje brzmienie:
             „6) dr Grzegorz PANASIEWICZ.”
2.  Po zmianach, o których mowa w ust 1 skład wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
    nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii na kadencję 2016-2020 przedstawia się
    następująco:
      1)     Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
Członkowie:
      2)     prof. dr hab.  Maria DYNOWSKA,
      3)     prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI,
      4)     dr hab. Dorota JUCHNO,
      5)     prof. dr hab. Lesław LAHUTA,
      6)     dr Grzegorz PANASIEWICZ,
      7)     dr Sylwia LEW,
      8)     dr Paweł LORO – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
      9)     mgr inż. Dorota FILIPIAK – przedstawiciel ZNP,
    10)     mgr Marcin MARTYNIAK – przedstawiciel doktorantów,
    11)     Michał PUCHALSKI – przedstawiciel studentów.
  
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2018
Data publikacji:
15.05.2018 12:11
Data aktualizacji:
15.05.2018 12:11
Liczba wyświetleń:
808
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec31.doc62 KB