Nr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020

 
Decyzja Nr 30/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 roku
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z § 11 ust 1 i 2 Statutu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowi się, co następuje: 
 
§ 1
1.  W związku ze złożeniem rezygnacji z mandatu w Radzie Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie, powołanej Decyzją Nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK”
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na kadencję od 7 września 2017 roku
    do 6 września 2020 roku, odwołuję pana dr. inż. Wiesława JASTRZĘBSKIEGO.
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 roku,
    przedstawia się następująco:
       1)   Przewodniczący - dr hab. Jerzy Andrzej PRZYBOROWSKI, prof. UWM
       2)   Członkowie:
             a)     dr hab. Mirosław Antoni GORNOWICZ, prof. UWM,
             b)     dr hab. Andrzej Tadeusz SZMYT, prof. UWM,
             c)      Martyna WITULSKA,
             d)     Dominika RESZKA.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2018
Data publikacji:
09.05.2018 14:29
Data aktualizacji:
09.05.2018 14:29
Liczba wyświetleń:
814
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec30.doc38.5 KB