Nr 29/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej

 

 
Decyzja Nr 29/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2017, poz. 2183 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów
i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie,
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 2 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej:
    1)     w pkt 16 po literze c kropkę zastępuje się przecinkiem,
    2)     dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
          „17) Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku:
                  a) dr Jacek MROZEK”.
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.04.2018
Data publikacji:
09.05.2018 14:09
Data aktualizacji:
09.05.2018 14:09
Liczba wyświetleń:
804
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec29.doc60 KB