Nr 27/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2018/2019

 
DECYZJA Nr 27/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2018/2019
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 717 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 kwietnia
2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2018/2019 na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych, jak w załączniku do niniejszej decyzji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Rektor 
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.04.2018
Data publikacji:
09.05.2018 13:58
Data aktualizacji:
09.05.2018 13:59
Liczba wyświetleń:
2797
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec27.docx18.57 KB