Nr 26/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do s

 
Decyzja Nr 26/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 4 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia
26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2016-2020 (ze zm.)
 
 
Działając na podstawie art. 215 ust. 1-2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października
2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2016-2020 (ze zm.):
  1) w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem,
  2) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
      „4) dr. Michała Pietkiewicza.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.04.2018
Data publikacji:
09.05.2018 13:51
Data aktualizacji:
09.05.2018 13:53
Liczba wyświetleń:
741
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec26.doc29 KB