Nr 25/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2017/2018

 
 
Decyzja Nr 25/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2018 roku
 
 
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2017/2018
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:    
 
 
§ 1
1.  Nauczycielowi akademickiemu, który zrealizował zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze,
    przysługuje wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej po jej pozytywnej ocenie w wysokości
    określonej w ust. 2.
2.  Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie pracy dyplomowej, o której mowa w ust. 1, wynosi:
      1)  praca magisterska -        185 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych),
      2)  praca inżynierska   -        111 zł (słownie: sto jedenaście złotych),
      3)  praca licencjacka   -          74 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote).
 
§ 2
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI


 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2018
Data publikacji:
09.05.2018 13:36
Data aktualizacji:
09.05.2018 13:36
Liczba wyświetleń:
1188
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec25.doc36 KB