Nr 24/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim, w roku akademickim 2017/2018

 
Decyzja Nr 24/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2018 roku
 
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane
w języku angielskim, w roku akademickim 2017/2018
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2063), stanowi się, co następuje:    
 
§ 1
1.  Nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku
    angielskim w ramach godzin ponadwymiarowych, ustalone jako iloczyn liczby godzin i stawki za godzinę
    ponadwymiarową.
2.  Wysokość stawki za godzinę ponadwymiarową, o której mowa w ust. 1, określa tabela.
 
 
Lp.
 
Stanowisko
Stawka za godzinę ponadwymiarową (obliczeniową, odpowiadającą
45 min.)
1
Profesor zwyczajny
150,00 zł
2
Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki
 
147,00 zł
3
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki
 
 
138,00 zł
4
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki
 
129,00 zł
5
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki
 
120,00 zł
6
Starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki, asystent, wykładowca, lektor
 
96,00 zł
 
§ 2
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
                                     prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2018
Data publikacji:
09.05.2018 12:42
Data aktualizacji:
09.05.2018 13:28
Liczba wyświetleń:
1434
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec24.doc46.5 KB