Nr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018

 

  DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
Decyzja Nr 23/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2018 roku
 
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2063), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne prowadzone
    w ramach godzin ponadwymiarowych, ustalone jako iloczyn liczby godzin i stawki za godzinę
    ponadwymiarową.
2.  Wysokość stawki za godzinę ponadwymiarową, o której mowa w ust. 1, określa tabela.
 

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę ponadwymiarową (obliczeniową, odpowiadającą
45 min.)

1

Profesor zwyczajny

97,02 zł

2

Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki

 

90,45 zł

3

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki

 

 

82,89 zł

4

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki


77,49 zł

5

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki

 

68,76 zł

6

Starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki

54,45 zł

7

Asystent

44,10 zł

8

Wykładowca, lektor

42,75 zł

 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2018
Data publikacji:
09.05.2018 10:11
Data aktualizacji:
09.05.2018 10:11
Liczba wyświetleń:
3126
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec23.doc47.5 KB