Nr 33/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn

 
Zarządzenie Nr 33/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn
 
Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), § 2 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na Wydziale Nauk Technicznych tworzy się stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk
    technicznych, w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.
2.  Studia, o których mowa w ust. 1, trwają 4 lata.
 
§ 2
1.  Do studiowania może być dopuszczona osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia lub jest
    beneficjentem programu „Diamentowy Grant” oraz spełnia warunki rekrutacji określone przez Senat
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Senatem”.
2.  Limit naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich określa Senat.
 
§ 3
Zasady organizacji studiów określa Regulamin studiów doktoranckich.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                    Rektor  
 
                                                                             prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.04.2018
Data publikacji:
09.05.2018 09:58
Data aktualizacji:
09.05.2018 09:58
Liczba wyświetleń:
1014
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz33.docx15.61 KB