Nr 240 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie 113 i 118 m. Olsztyn

 

 

UCHWAŁA Nr 240
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie 113 i 118 m. Olsztyn.

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet prawa własności gruntów położonych w Olsztynie, niestanowiących samodzielnych działek budowlanych, oznaczonych w ewidencji jako działki:

  • nr 5/87, obręb 118 m. Olsztyn o powierzchni 44 m2,
  • nr 5/88, obręb 118 m. Olsztyn o powierzchni 6 m2,
  • nr 5/89, obręb 118 m. Olsztyn o powierzchni 6 m2,
  • nr 24/6, obręb 113 m. Olsztyn o powierzchni 203 m2,

w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości odpowiednio do nich przyległych (wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowią załącznik do uchwały).

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor
 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2007
Data publikacji:
04.12.2007 11:38
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:27
Liczba wyświetleń:
2773
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument