Nr 30/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”

 
Zarządzenie Nr 30/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej, utworzone Zarządzeniem Nr 34/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
15 maja 2014 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie
Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.04.2018
Data publikacji:
09.05.2018 09:35
Data aktualizacji:
09.05.2018 09:36
Liczba wyświetleń:
1080
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz30.doc30.5 KB