Nr 28/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie stosowania znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 28/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie stosowania znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 2 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  W związku z wprowadzeniem nowego znaku graficznego, którego zasady stosowania określa
    Zarządzenie Nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia rozszerzonej „Księgi znaku” Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zobowiązuję do usunięcia, ze wszystkich obszarów
    działalności Uniwersytetu, wcześniej stosowanego znaku.
2.   Od dnia 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie stosowanie wyłącznie znaku graficznego opisanego
    w księdze znaku.
3.   Zadania wynikające z przepisu ust. 1 należy wykonać do dnia 30 września 2018 r. 
 
§ 2
1.  Odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszego Zarządzenia ponoszą:
       1)  Prorektor ds. Kształcenia i Studentów – dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – w zakresie
           objętym obszarem działania, wskazanym w decyzji o podziale kompetencji oraz z tytułu
           nadzoru nad Biurem Mediów i Promocji,
       2)  Prorektor ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
           – w odniesieniu do:
                a)  jednostek wchodzących w skład Collegium Medicum,
                b)  jednostek nadzorowanych na podstawie powierzonych obowiązków lub pełnomocnictw,
                    w tym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
       3)  Kanclerz – dr inż. Aleksander Socha w zakresie objętym obszarem działania wskazanym
           w decyzji o podziale kompetencji, w szczególności w odniesieniu do administracji. 
2.  Niewymienieni w ust. 1 Prorektorzy, dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
    zobowiązani są do współpracy z osobami odpowiedzialnymi w realizacji niniejszego Zarządzenia.
3.  Osoby odpowiedzialne z tytułu realizacji Zarządzenia złożą Rektorowi sprawozdanie w terminie
    do 31 października 2018 r.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.04.2018
Data publikacji:
09.05.2018 08:59
Data aktualizacji:
09.05.2018 08:59
Liczba wyświetleń:
1226
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz28.docx22.52 KB