Nr 244 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie weryfikowania wniosków o honorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Uniwersytetu

 

 

UCHWAŁA Nr 244
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2007 roku
 

w sprawie weryfikowania wniosków o honorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Uniwersytetu.

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

§ 1

1.        Rektor rozpatrując w oparciu o § 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wnioski o nadanie gmachom, audytoriom i ulicom imion osób szczególnie zasłużonych dla Uniwersytetu, powinien uwzględniać uzyskane z Instytutu Pamięci Narodowej informacje dotyczące współpracy tych osób w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 z organami bezpieczeństwa państwa w zamiarze naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela w rozumieniu art. 3a ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425).

2.        Potwierdzenie współpracy z organami bezpieczeństwa państwa może stanowić podstawę do odmowy nadania gmachom, audytoriom i ulicom imienia tych osób.

§ 2

W celu uzyskania z Instytutu Pamięci Narodowej informacji o których mowa w § 1, Senat upoważnia Rektora do powołania w Uniwersytecie Komisji Historycznej, której zadaniem będzie prowadzenie badań naukowych dotyczących współpracy pracowników i byłych pracowników Uniwersytetu z organami bezpieczeństwa państwa.

§ 3

Senat wskazuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425) osobom pomówionym o współpracę z organami bezpieczeństwa państwa, przysługuje prawo do wszczęcia postępowania lustracyjnego przed sądem okręgowym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2007
Data publikacji:
04.12.2007 11:33
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:25
Liczba wyświetleń:
2794
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument