Nr 243 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Scientific basis for integrated assessment of rivers..."

 

 

UCHWAŁA Nr 243
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Scientific basis for integrated assessment of rivers and lakes to suport River Basin Management Plans” w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych.

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4b) ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami:

  • Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie (lider konsorcjum),
  • Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

§ 2

Konsorcjum powołuje się w celu przygotowania, realizacji oraz końcowego rozliczenia projektu badawczego „Scientific basis for integrated assessment of rivers and lakes to suport River Basin Management Plans” zgłaszanego w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2007
Data publikacji:
04.12.2007 11:28
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:25
Liczba wyświetleń:
3410
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument