Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
16.02.2018 - 13:57Uaktualniono stronęNr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału LekarskiegoZofia Konopka
16.02.2018 - 13:56Uaktualniono stronęNr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału LekarskiegoZofia Konopka
16.02.2018 - 13:53Uaktualniono stronęNr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego Zofia Konopka
16.02.2018 - 13:48Uaktualniono stronęNr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału LekarskiZofia Konopka
15.02.2018 - 16:08Uaktualniono stronęNr 101/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o ŻywnościZofia Konopka
15.02.2018 - 16:00Uaktualniono stronęNr 100/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zofia Konopka
15.02.2018 - 15:43Uaktualniono stronęNr 5/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
15.02.2018 - 15:40Uaktualniono stronęNr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 52/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkanioweZofia Konopka
15.02.2018 - 15:37Uaktualniono stronęNr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Zofia Konopka
15.02.2018 - 15:32Uaktualniono stronęNr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjych na Wydziale Nauk EkonomicznychZofia Konopka
15.02.2018 - 15:29Uaktualniono stronęNr 5/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
15.02.2018 - 14:58Uaktualniono stronęNr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”Zofia Konopka
14.02.2018 - 09:54Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJZofia Konopka
13.02.2018 - 15:04Uaktualniono stronęSprawy kadroweZofia Konopka
13.02.2018 - 14:35Uaktualniono stronęNr 104/2017 z dnia 20 listopada roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
13.02.2018 - 14:21Uaktualniono stronęStatut UWMZofia Konopka
13.02.2018 - 13:56Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
13.02.2018 - 11:55Uaktualniono stronęNabór na stypendystę-doktoranta Wydział Lekarski UWMZofia Konopka
07.02.2018 - 16:44Uaktualniono stronęNr 262 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu sieci wodociągowych na nieruchomościach położonych przy ul. Słonecznej w OlsztynieZofia Konopka
07.02.2018 - 16:42Uaktualniono stronęNr 260 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych Zofia Konopka
07.02.2018 - 16:41Uaktualniono stronęNr 254 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Zofia Konopka
07.02.2018 - 16:39Uaktualniono stronęNr 253 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w OlsztynieZofia Konopka
07.02.2018 - 16:36Uaktualniono stronęNr 252 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rokZofia Konopka
07.02.2018 - 16:32Uaktualniono stronęNr 263 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnegoZofia Konopka
07.02.2018 - 16:18Uaktualniono stronęNr 262 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu sieci wodociągowych na nieruchomościach położonych przy ul. Słonecznej w OlsztynieZofia Konopka
07.02.2018 - 16:12Uaktualniono stronęNr 261 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej Zofia Konopka
07.02.2018 - 16:05Uaktualniono stronęNr 260 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych Zofia Konopka
07.02.2018 - 15:54Uaktualniono stronęNr 259 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
07.02.2018 - 15:53Uaktualniono stronęNr 258 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
07.02.2018 - 15:52Uaktualniono stronęNr 257 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka