Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
26.09.2018 - 13:00Uaktualniono stronę Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej Zofia Konopka
17.09.2018 - 11:33Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ SZTUKI, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGOZofia Konopka
14.09.2018 - 13:24Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH Zofia Konopka
14.09.2018 - 13:24Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURYZofia Konopka
14.09.2018 - 13:24Usunięto stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
14.09.2018 - 13:23Usunięto stronękonkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w OlsztynieZofia Konopka
14.09.2018 - 13:23Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI, KATEDRA ANATOMII ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU LABORANTAZofia Konopka
14.09.2018 - 08:10Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI, KATEDRA PATOFIZJOLOGII ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO Zofia Konopka
13.09.2018 - 08:35Uaktualniono stronęCennik Materiałów PromocyjnychZofia Konopka
12.09.2018 - 08:49Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko referenta/specjalistę w Centrum Innowacji i Transferu TechnologiiZofia Konopka
11.09.2018 - 13:09Uaktualniono stronęNr 57/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”Zofia Konopka
11.09.2018 - 09:52Uaktualniono stronęInformacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”Zofia Konopka
10.09.2018 - 12:53Uaktualniono stronęNr 61/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWRZofia Konopka
10.09.2018 - 12:44Uaktualniono stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW Zofia Konopka
10.09.2018 - 12:35Uaktualniono stronęNr 64/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań NaukowychZofia Konopka
10.09.2018 - 12:28Uaktualniono stronęNr 63/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zofia Konopka
10.09.2018 - 12:19Uaktualniono stronęNr 62/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w OlsztynieZofia Konopka
10.09.2018 - 08:41Uaktualniono stronęBiuro ds. NaukiZofia Konopka
07.09.2018 - 10:06Uaktualniono stronęNr 339 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uczelni wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystycznąZofia Konopka
06.09.2018 - 12:58Uaktualniono stronęDział KadrZofia Konopka
05.09.2018 - 14:14Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY Zofia Konopka
04.09.2018 - 09:48Uaktualniono stronęNabór na stanowisko stypendysto-doktoranta w Katedrze PatofizjologiiZofia Konopka
31.08.2018 - 23:45Usunięto stronę Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej
23.08.2018 - 12:10Uaktualniono stronę Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej Dorota Januszko
14.08.2018 - 14:10Uaktualniono stronęNr 61/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWRZofia Konopka
14.08.2018 - 13:52Uaktualniono stronęNr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
14.08.2018 - 13:39Uaktualniono stronęNr 59/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania usługi szybkiego pisania na klawiaturze podczas zajęć dydaktycznych w ramach wsparcia studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
14.08.2018 - 13:31Uaktualniono stronęNr 58/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku zmieniające Zarządzenie 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki Zofia Konopka
14.08.2018 - 13:13Uaktualniono stronęNr 56/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia ursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (ze zm.)Zofia Konopka
14.08.2018 - 12:16Uaktualniono stronęNr 37/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych...Zofia Konopka