Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
24.07.2017 - 10:18Uaktualniono stronęNr 183 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tomaszkowo, gm. StawigudaZofia Konopka
21.07.2017 - 23:45Usunięto stronęKonkurs na stanowisko specjalisty - Informatyk w Akademii Biznesu
18.07.2017 - 09:50Uaktualniono stronęNr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcającychDorota Januszko
14.07.2017 - 12:51Uaktualniono stronęPracownik administracyjnyDorota Januszko
11.07.2017 - 13:06Uaktualniono stronęDecyzja Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i KanclerzaDorota Januszko
07.07.2017 - 13:02Uaktualniono stronęNr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcającychDorota Januszko
07.07.2017 - 07:40Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko specjalisty - Informatyk w Akademii BiznesuDorota Januszko
03.07.2017 - 05:47Uaktualniono stronęNr 182 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Niepodległości 57/65 w OlsztynieZofia Konopka
03.07.2017 - 05:35Uaktualniono stronęNr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”Zofia Konopka
03.07.2017 - 05:28Uaktualniono stronęNr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98..."Zofia Konopka
03.07.2017 - 05:21Uaktualniono stronęNr 178 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację zadania projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” Zofia Konopka
01.07.2017 - 09:58Uaktualniono stronęNr 177 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Aart de KRUIF Zofia Konopka
01.07.2017 - 09:40Uaktualniono stronęSTANOWISKO Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powoływania kierowników jednostek, o których mowa w § 49 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję rozpoczynającą w dniu 1 stycznia 2015 rokuZofia Konopka
01.07.2017 - 09:39Uaktualniono stronęSTANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 25 września 2015 roku w sprawie Liceum i Gimnazjum AkademickiegoZofia Konopka
01.07.2017 - 09:39Uaktualniono stronęSTANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia przez UWM w Olsztynie działań w celu połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem KlinicznymZofia Konopka
01.07.2017 - 09:38Uaktualniono stronęSTANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia przez UWM w Olsztynie działań w celu połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem KlinicznymZofia Konopka
01.07.2017 - 08:45Uaktualniono stronęNr 176 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Tetsuo KANNOZofia Konopka
01.07.2017 - 08:33Uaktualniono stronęNr 59/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckichZofia Konopka
01.07.2017 - 08:18Uaktualniono stronęNr 56/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Nauki i Współpracy z GospodarkąZofia Konopka
01.07.2017 - 08:13Uaktualniono stronęNr 57/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
01.07.2017 - 08:01Uaktualniono stronęNr 55/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” Zofia Konopka
01.07.2017 - 07:54Uaktualniono stronęNr 54/2017 z dnia 29 maja 2017 roku uchylające Zarządzenie Nr 47/2000 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2000 roku w sprawie zasad zatrudniania pracowników naukowo-technicznych Zofia Konopka
01.07.2017 - 07:48Uaktualniono stronęNr 49/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-MazurskiegoZofia Konopka
01.07.2017 - 07:38Uaktualniono stronęNr 48/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych Zofia Konopka
01.07.2017 - 07:23Uaktualniono stronęNr 47/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
29.06.2017 - 13:55Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
29.06.2017 - 13:37Uaktualniono stronęStruktura Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
29.06.2017 - 13:33Uaktualniono stronęWładze Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
29.06.2017 - 13:29Uaktualniono stronęWydział Nauki o ŻywnościZofia Konopka
29.06.2017 - 11:08Uaktualniono stronęNr 175 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie osobowejZofia Konopka