Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
04.05.2017 - 11:25Uaktualniono stronęNr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja i opis miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej w wybranych nadleśnictwach północno-wschodniej Polski”Zofia Konopka
04.05.2017 - 10:52Uaktualniono stronęNr 29/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja oraz ocena funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej drzew pomnikowych w północno-wschodniej Polsce”Zofia Konopka
04.05.2017 - 10:42Uaktualniono stronęNr 28/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”Zofia Konopka
04.05.2017 - 10:24Uaktualniono stronęNr 31/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Zofia Konopka
04.05.2017 - 10:13Uaktualniono stronęNr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie składu Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2018Zofia Konopka
04.05.2017 - 10:00Uaktualniono stronęNr 29/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych...Zofia Konopka
04.05.2017 - 09:46Uaktualniono stronęNr 28/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
28.04.2017 - 23:45Usunięto stronęKonkurs na stanowisko technologa w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa
28.04.2017 - 23:45Dodano stronęKonkurs na stanowisko technologa w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa
28.04.2017 - 14:11Uaktualniono stronęNr 133 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityceZofia Konopka
28.04.2017 - 11:19Uaktualniono stronęNr 132 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich Zofia Konopka
28.04.2017 - 10:15Uaktualniono stronęNr 131 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ProfesoroZofia Konopka
28.04.2017 - 10:02Uaktualniono stronęNr 130 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Janowi KICIŃSKIEMUZofia Konopka
28.04.2017 - 09:26Uaktualniono stronęNr 129 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Profesorowi Aart de KRUIFZofia Konopka
28.04.2017 - 09:17Uaktualniono stronęNR 128 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego za pracęZofia Konopka
28.04.2017 - 09:02Uaktualniono stronęNr 127 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
28.04.2017 - 08:15Uaktualniono stronęNr 126 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
27.04.2017 - 14:12Uaktualniono stronęNr 125 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
27.04.2017 - 14:08Uaktualniono stronęNr 124 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
27.04.2017 - 14:03Uaktualniono stronęNr 123 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
27.04.2017 - 13:58Uaktualniono stronęNr 122 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
27.04.2017 - 13:29Uaktualniono stronęNr 121 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
27.04.2017 - 13:23Uaktualniono stronęNr 120 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania STATUETKI NICOLAUS COPERNICUS prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMUZofia Konopka
27.04.2017 - 13:07Uaktualniono stronęNr 119 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”Zofia Konopka
27.04.2017 - 12:23Uaktualniono stronę Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu Zofia Konopka
27.04.2017 - 12:21Uaktualniono stronę Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu Zofia Konopka
27.04.2017 - 12:13Uaktualniono stronęZasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
25.04.2017 - 10:23Uaktualniono stronęNr 20/2017 z dnia 15 marca roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
24.04.2017 - 14:22Uaktualniono stronęNr 118 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Republika ChorwacjiZofia Konopka
24.04.2017 - 14:16Uaktualniono stronęNr 117 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Instytutem Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa Akademii Nauk Rosji, Federacja RosyjskaZofia Konopka