Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
04.06.2018 - 12:33Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGOZofia Konopka
04.06.2018 - 12:33Usunięto stronęKONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
04.06.2018 - 12:33Usunięto stronęTECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM Zofia Konopka
04.06.2018 - 12:32Usunięto stronęTECHNOLOG W CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH Zofia Konopka
04.06.2018 - 08:53Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKIZofia Konopka
30.05.2018 - 14:58Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA DS. NAUKI Zofia Konopka
30.05.2018 - 14:55Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA DS. NAUKI Zofia Konopka
30.05.2018 - 14:48Uaktualniono stronęNr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
30.05.2018 - 14:41Uaktualniono stronęNr 307 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów...Zofia Konopka
30.05.2018 - 14:33Uaktualniono stronęNr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w UniwersytecieZofia Konopka
30.05.2018 - 14:25Uaktualniono stronęNr 303 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
30.05.2018 - 14:25Uaktualniono stronęNr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
30.05.2018 - 14:24Uaktualniono stronęNr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
30.05.2018 - 14:23Uaktualniono stronęNr 300 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej Zofia Konopka
30.05.2018 - 14:15Uaktualniono stronęNr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
30.05.2018 - 14:14Uaktualniono stronęNr 298 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
30.05.2018 - 14:09Uaktualniono stronęNr 297 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. inż. Jerzemu MERKISZOWIZofia Konopka
30.05.2018 - 14:05Uaktualniono stronęNr 296 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMUZofia Konopka
30.05.2018 - 13:19Uaktualniono stronęNr 295 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMUZofia Konopka
30.05.2018 - 12:13Uaktualniono stronęNr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020Zofia Konopka
30.05.2018 - 09:44Uaktualniono stronęNr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 Zofia Konopka
28.05.2018 - 12:31Uaktualniono stronęNr 35/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania Zofia Konopka
28.05.2018 - 12:28Uaktualniono stronęNr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu WZofia Konopka
28.05.2018 - 09:18Uaktualniono stronęNr 36/2018 z dnia 28 maja roku w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
21.05.2018 - 13:01Uaktualniono stronęNr 43/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale HumanistycznymZofia Konopka
21.05.2018 - 11:55Uaktualniono stronęNr 35/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania Zofia Konopka
21.05.2018 - 11:50Uaktualniono stronęNr 35/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania Zofia Konopka
16.05.2018 - 08:28Uaktualniono stronęNr 34/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej”Zofia Konopka
16.05.2018 - 08:08Uaktualniono stronęNr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich...Zofia Konopka
16.05.2018 - 07:46Uaktualniono stronęNr 34/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 Zofia Konopka