Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
07.12.2017 - 16:03Uaktualniono stronęNr 89/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich z wyłączeniem doktorantów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
07.12.2017 - 10:41Uaktualniono stronęNr 88/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
07.12.2017 - 10:19Uaktualniono stronęNr 88/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
06.12.2017 - 11:56Uaktualniono stronęStruktura Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
06.12.2017 - 11:41Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
04.12.2017 - 13:14Uaktualniono stronęWładze WydziałuZofia Konopka
04.12.2017 - 12:06Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału LekarskiegoZofia Konopka
01.12.2017 - 13:56Uaktualniono stronęNr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
01.12.2017 - 10:00Uaktualniono stronęNr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
01.12.2017 - 07:55Uaktualniono stronęNr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
30.11.2017 - 17:25Uaktualniono stronęNr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
30.11.2017 - 16:53Usunięto stronęNr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
30.11.2017 - 16:51Uaktualniono stronęNr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
30.11.2017 - 16:43Uaktualniono stronęNr 93/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny możliwości włączenia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
30.11.2017 - 16:38Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
30.11.2017 - 16:29Uaktualniono stronęNr 108/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
30.11.2017 - 12:57Uaktualniono stronęNr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
30.11.2017 - 12:56Uaktualniono stronęNr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
28.11.2017 - 13:52Uaktualniono stronęNr 100/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Zasad finansowania działalności studenckich kół naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
27.11.2017 - 15:30Uaktualniono stronęNr 225 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o ŻywnościZofia Konopka
27.11.2017 - 13:07Uaktualniono stronęNr 224 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelniąZofia Konopka
27.11.2017 - 11:38Uaktualniono stronęNr 223 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie polityki kadrowej Zofia Konopka
27.11.2017 - 11:08Uaktualniono stronęNr 222 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 60 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o.Zofia Konopka
27.11.2017 - 11:01Uaktualniono stronęNr 221 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2017 i 2018 rokZofia Konopka
24.11.2017 - 14:10Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIK W BIURZE DS. NAUKI Zofia Konopka
23.11.2017 - 16:00Uaktualniono stronęNr 99/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie Zofia Konopka
23.11.2017 - 15:32Uaktualniono stronęNr 98/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
23.11.2017 - 14:14Uaktualniono stronęNr 104/2017 z dnia 20 listopada roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
23.11.2017 - 14:00Uaktualniono stronęNr 103/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale LekarskimZofia Konopka
23.11.2017 - 12:04Uaktualniono stronęNr 102/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale LekarskimZofia Konopka