Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
31.10.2017 - 12:22Uaktualniono stronęNr 209 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
31.10.2017 - 12:12Uaktualniono stronęCennik Materiałów PromocyjnychZofia Konopka
31.10.2017 - 12:12Uaktualniono stronęCennik Materiałów PromocyjnychZofia Konopka
31.10.2017 - 12:00Uaktualniono stronęNr 96/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Regulaminu wydawania materiałów promocyjno-informacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
31.10.2017 - 11:47Uaktualniono stronęNr 206 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 79 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
31.10.2017 - 10:18Uaktualniono stronęNr 205 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
31.10.2017 - 10:17Uaktualniono stronęNr 204 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
31.10.2017 - 10:04Uaktualniono stronęNr 203 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 172 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rokZofia Konopka
30.10.2017 - 15:10Uaktualniono stronęNr 202 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 171 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)Zofia Konopka
30.10.2017 - 15:10Uaktualniono stronęNr 202 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 171 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)Zofia Konopka
30.10.2017 - 15:10Uaktualniono stronęNr 202 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 171 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)Zofia Konopka
30.10.2017 - 15:02Uaktualniono stronęNr 201 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 170 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk MedycznychZofia Konopka
30.10.2017 - 14:16Uaktualniono stronęWniosek o przyznanie materiałów promocyjnychZofia Konopka
30.10.2017 - 14:12Uaktualniono stronęNr 96/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Regulaminu wydawania materiałów promocyjno-informacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
30.10.2017 - 13:54Uaktualniono stronęNr 96/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Regulaminu wydawania materiałów promocyjno-informacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
30.10.2017 - 13:45Uaktualniono stronęNr 92/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale LekarskimZofia Konopka
30.10.2017 - 13:17Uaktualniono stronęNr 96/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Regulaminu wydawania materiałów promocyjno-informacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
30.10.2017 - 12:25Uaktualniono stronęNr 72/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej na Wydziale Lekarskim Zofia Konopka
30.10.2017 - 12:18Uaktualniono stronęNr 71/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale LekarskimZofia Konopka
30.10.2017 - 10:59Uaktualniono stronęNr 91/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-MazurskZofia Konopka
26.10.2017 - 12:02Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału Matematyki i InformatykiZofia Konopka
26.10.2017 - 10:54Uaktualniono stronę Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej Zofia Konopka
26.10.2017 - 10:48Uaktualniono stronęWładze Wydziału Matematyki i InformatykiZofia Konopka
26.10.2017 - 10:46Uaktualniono stronęStruktura Wydziału Matematyki i InformatykiZofia Konopka
26.10.2017 - 10:43Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału Matematyki i InformatykiZofia Konopka
26.10.2017 - 10:32Uaktualniono stronęNr 70/2017 z dnia 18 października 2017 w sprawie zmiany Decyzji Nr 83/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
26.10.2017 - 10:05Uaktualniono stronęNr 69/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
25.10.2017 - 11:53Uaktualniono stronęRegulamin studiów doktoranckich w UWM w OlsztynieZofia Konopka
25.10.2017 - 08:24Uaktualniono stronęNr 68/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
24.10.2017 - 13:32Uaktualniono stronęNr 67/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji w Kętrzynie Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pn. „Kętrzyn miastem uniwersyteckim”Zofia Konopka