Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
23.05.2017 - 10:40Uaktualniono stronęNr 33/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata...Zofia Konopka
22.05.2017 - 14:27Uaktualniono stronęNr 32/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskieZofia Konopka
22.05.2017 - 14:08Uaktualniono stronęNr 34/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie ustalenia na 2017 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
19.05.2017 - 09:59Uaktualniono stronęCentrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
18.05.2017 - 13:16Uaktualniono stronęSprawy socjalneZofia Konopka
18.05.2017 - 10:09Uaktualniono stronękonkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychZofia Konopka
18.05.2017 - 09:51Uaktualniono stronękonkurs na stanowisko specjalisty inzynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychZofia Konopka
15.05.2017 - 14:19Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄZofia Konopka
12.05.2017 - 13:45Usunięto stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
12.05.2017 - 12:19Uaktualniono stronęKwesturaZofia Konopka
11.05.2017 - 13:51Uaktualniono stronęNr 27/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa niemieckiego”Zofia Konopka
11.05.2017 - 13:11Uaktualniono stronęNr 26/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie Zasad udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
11.05.2017 - 13:04Uaktualniono stronęNr 26/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie Zasad udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
11.05.2017 - 12:59Uaktualniono stronęNr 39/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.04.00-00-D140/16 pn. „Wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickZofia Konopka
11.05.2017 - 12:03Uaktualniono stronęNr 134/2016 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowaniaZofia Konopka
11.05.2017 - 09:41Uaktualniono stronęNr 1/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
11.05.2017 - 09:31Uaktualniono stronęSprawy kadroweZofia Konopka
11.05.2017 - 09:12Usunięto stronęNr 134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym Zofia Konopka
10.05.2017 - 14:30Uaktualniono stronęNr 38/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian oraz jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 oku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
10.05.2017 - 11:39Uaktualniono stronęNr 26/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie Zasad udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
10.05.2017 - 11:04Uaktualniono stronęIFT-1/IFT-1RZofia Konopka
09.05.2017 - 13:52Uaktualniono stronęTerminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/2017Zofia Konopka
08.05.2017 - 14:33Uaktualniono stronęKwesturaZofia Konopka
08.05.2017 - 12:05Uaktualniono stronęNr 136 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 728 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne UWMZofia Konopka
08.05.2017 - 11:38Uaktualniono stronęNr 136 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 728 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne UWMZofia Konopka
08.05.2017 - 09:26Uaktualniono stronęNr 135 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
08.05.2017 - 09:00Uaktualniono stronęNr 134 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
04.05.2017 - 12:30Uaktualniono stronęNr 35/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”Zofia Konopka
04.05.2017 - 12:08Uaktualniono stronęNr 34/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych Zofia Konopka
04.05.2017 - 11:43Uaktualniono stronęNr 31/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie”Zofia Konopka