Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
03.10.2018 - 13:21Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJZofia Konopka
03.10.2018 - 13:14Uaktualniono stronęNr 356 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta...Zofia Konopka
03.10.2018 - 13:01Uaktualniono stronęNr 343 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego wZofia Konopka
03.10.2018 - 13:00Uaktualniono stronęNr 355 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 111 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacji zabytkowego Parku w Kortowie” Zofia Konopka
03.10.2018 - 12:56Uaktualniono stronęNr 354 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”Zofia Konopka
03.10.2018 - 12:37Uaktualniono stronęNr 353 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „KortovskyHUB – ośrodek aktywności biznesowej”...Zofia Konopka
03.10.2018 - 12:16Uaktualniono stronęNr 352 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 291 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań..."Zofia Konopka
03.10.2018 - 12:08Uaktualniono stronęNr 351 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
03.10.2018 - 11:14Uaktualniono stronęNr 350 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i BudownictwaZofia Konopka
03.10.2018 - 11:09Uaktualniono stronęNr 349 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
03.10.2018 - 11:08Uaktualniono stronęNr 348 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
03.10.2018 - 11:02Uaktualniono stronęNr 347 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
03.10.2018 - 10:49Uaktualniono stronęNr 346 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
03.10.2018 - 10:44Uaktualniono stronęNr 346 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
03.10.2018 - 10:39Uaktualniono stronęNr 345 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 Zofia Konopka
03.10.2018 - 08:57Uaktualniono stronęAkty prawneZofia Konopka
03.10.2018 - 08:03Usunięto stronęUstawa o ochronie danych osobowychZofia Konopka
02.10.2018 - 13:27Uaktualniono stronęNr 75/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
02.10.2018 - 13:16Uaktualniono stronęNr 74/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
02.10.2018 - 13:10Uaktualniono stronęNr 73/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich...Zofia Konopka
02.10.2018 - 12:38Uaktualniono stronęNr 71/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Zofia Konopka
02.10.2018 - 12:27Uaktualniono stronęNr 70/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
02.10.2018 - 12:17Uaktualniono stronęNr 65/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”Zofia Konopka
02.10.2018 - 12:09Uaktualniono stronęNr 69/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o ZdrowiuZofia Konopka
02.10.2018 - 11:52Uaktualniono stronęNr 68/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.: ”Realizacja programów stażowych...Zofia Konopka
02.10.2018 - 10:45Uaktualniono stronęNr 67/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 17.: „Podniesienie kompetencji zarządczych...Zofia Konopka
28.09.2018 - 09:36Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni koordynatora ds. budowlanychZofia Konopka
27.09.2018 - 13:01Uaktualniono stronęOchrona danych osobowychZofia Konopka
27.09.2018 - 12:45Uaktualniono stronęNr 72/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
27.09.2018 - 08:59Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCHZofia Konopka