Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
06.11.2017 - 11:18Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWMZofia Konopka
06.11.2017 - 11:17Uaktualniono stronę PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKIZofia Konopka
06.11.2017 - 11:16Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWMZofia Konopka
06.11.2017 - 11:15Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKIZofia Konopka
06.11.2017 - 11:14Uaktualniono stronęNr 76/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz KanclerzaZofia Konopka
03.11.2017 - 15:17Usunięto stronęKonkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychZofia Konopka
03.11.2017 - 15:16Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
03.11.2017 - 15:05Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaZofia Konopka
03.11.2017 - 15:04Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaZofia Konopka
03.11.2017 - 15:02Uaktualniono stronęREKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKIZofia Konopka
03.11.2017 - 15:01Uaktualniono stronęREKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKIZofia Konopka
03.11.2017 - 14:59Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKIZofia Konopka
03.11.2017 - 14:57Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWMZofia Konopka
03.11.2017 - 14:56Uaktualniono stronę PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKIZofia Konopka
03.11.2017 - 14:54Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWMZofia Konopka
03.11.2017 - 14:53Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZZofia Konopka
03.11.2017 - 14:50Uaktualniono stronęNr 76/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz KanclerzaZofia Konopka
03.11.2017 - 14:40Uaktualniono stronęNr 75/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu pn. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”Zofia Konopka
03.11.2017 - 14:32Uaktualniono stronęNr 74/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
03.11.2017 - 14:13Uaktualniono stronęNr 73/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji OceniającejZofia Konopka
03.11.2017 - 13:57Uaktualniono stronęNr 218 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zapewnienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania własnego pod nazwą „Dofinansowanie zakupu aparatury/sprzętu medycznego...Zofia Konopka
03.11.2017 - 13:32Uaktualniono stronęNr 217 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zapewnienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pod nazwą „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury..."Zofia Konopka
03.11.2017 - 13:24Uaktualniono stronęNr 216 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji MZofia Konopka
03.11.2017 - 07:58Uaktualniono stronęNr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), bezpieczeństwo wewnętrzne....Zofia Konopka
02.11.2017 - 13:08Uaktualniono stronęNr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), bezpieczeństwo wewnętrzne....Zofia Konopka
02.11.2017 - 12:14Uaktualniono stronęNr 214 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku geodezja i kartografiaZofia Konopka
02.11.2017 - 11:09Uaktualniono stronęNr 213 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym...Zofia Konopka
02.11.2017 - 10:49Uaktualniono stronęNr 212 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
31.10.2017 - 13:00Uaktualniono stronęNr 211 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-Zofia Konopka
31.10.2017 - 12:36Uaktualniono stronęNr 210 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020Zofia Konopka