Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
20.12.2017 - 14:21Uaktualniono stronęNr 235 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich Zofia Konopka
20.12.2017 - 14:11Uaktualniono stronęNr 234 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 rokuZofia Konopka
20.12.2017 - 14:00Uaktualniono stronęNr 233 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM bez jednostek tworzących Collegium Medicum) na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 rokuZofia Konopka
20.12.2017 - 13:10Uaktualniono stronęNr 233 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM bez jednostek tworzących Collegium Medicum) na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 rokuZofia Konopka
20.12.2017 - 12:57Uaktualniono stronęNr 232 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia prowzorium planu rzeczowo-finansowego jednostek tworzących Collegium Medicum na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 rokuZofia Konopka
20.12.2017 - 12:39Uaktualniono stronęNr 231 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 rokuZofia Konopka
19.12.2017 - 15:57Uaktualniono stronęNr 230 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie...Zofia Konopka
19.12.2017 - 15:50Uaktualniono stronęNr 229 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Ks. Edmunda Friszke w OlsztynieZofia Konopka
19.12.2017 - 15:44Uaktualniono stronęNr 228 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w OlsztynieZofia Konopka
19.12.2017 - 15:40Uaktualniono stronęNr 227 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2017 i 2018 Zofia Konopka
19.12.2017 - 15:22Uaktualniono stronęNr 226 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2018Zofia Konopka
19.12.2017 - 15:21Uaktualniono stronęNr 226 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2018Zofia Konopka
19.12.2017 - 14:59Uaktualniono stronęNr 97/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów...Zofia Konopka
19.12.2017 - 14:50Usunięto stronęNr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania UczelniZofia Konopka
19.12.2017 - 14:49Uaktualniono stronęNr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
19.12.2017 - 14:40Uaktualniono stronęNr 99/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychZofia Konopka
15.12.2017 - 16:11Uaktualniono stronęNr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania UczelniZofia Konopka
15.12.2017 - 15:45Uaktualniono stronęNr 109/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i BiotechnologiiZofia Konopka
15.12.2017 - 13:27Uaktualniono stronęZespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
14.12.2017 - 11:04Uaktualniono stronęSposób uzyskaniaZofia Konopka
08.12.2017 - 16:07Uaktualniono stronęNr 107/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji MedycznejZofia Konopka
08.12.2017 - 16:01Uaktualniono stronęNr 106/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub innyZofia Konopka
08.12.2017 - 15:45Uaktualniono stronęNr 95/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 64/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
08.12.2017 - 15:10Uaktualniono stronęNr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej...Zofia Konopka
08.12.2017 - 15:00Uaktualniono stronęNr 92/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2017/2018Zofia Konopka
08.12.2017 - 14:52Uaktualniono stronęNr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
08.12.2017 - 14:09Uaktualniono stronęNr 90/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego w roku akademicZofia Konopka
08.12.2017 - 12:37Uaktualniono stronęotwarty konkurs na stanowisko administracyjneZofia Konopka
08.12.2017 - 12:36Uaktualniono stronęotwarty konkurs na stanowisko administracyjneZofia Konopka
08.12.2017 - 11:49Uaktualniono stronęotwarty konkurs na stanowisko administracyjneZofia Konopka