Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
04.05.2018 - 10:08Uaktualniono stronęNr 289 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum - Narodowe Centrum Badań Bałtyckich Zofia Konopka
04.05.2018 - 09:50Uaktualniono stronęNr 288 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego” Zofia Konopka
04.05.2018 - 09:43Uaktualniono stronęNr 287 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
04.05.2018 - 09:31Uaktualniono stronęNr 286 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
04.05.2018 - 09:16Uaktualniono stronęNr 285 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2018 rokuZofia Konopka
02.05.2018 - 16:51Uaktualniono stronęNr 284 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2018 roku Zofia Konopka
02.05.2018 - 16:18Usunięto stronęNr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityceZofia Konopka
02.05.2018 - 16:17Uaktualniono stronęNr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityceZofia Konopka
02.05.2018 - 12:25Uaktualniono stronęNr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityceZofia Konopka
02.05.2018 - 11:56Uaktualniono stronęNr 282 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich Zofia Konopka
02.05.2018 - 11:24Uaktualniono stronęNr 281 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 660 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 23 marca 2013 roku... Zofia Konopka
02.05.2018 - 11:17Uaktualniono stronęNr 280 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomu i profilu kształcenia kierunku odnawialne źródła energiiZofia Konopka
02.05.2018 - 11:09Uaktualniono stronęNr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w UniwersytecieZofia Konopka
02.05.2018 - 10:33Uaktualniono stronęNr 278 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”Zofia Konopka
02.05.2018 - 10:24Uaktualniono stronęNr 277 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
02.05.2018 - 10:23Uaktualniono stronęNr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
02.05.2018 - 10:21Uaktualniono stronęNr 275 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rokZofia Konopka
02.05.2018 - 10:15Uaktualniono stronęS T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia Zofia Konopka
02.05.2018 - 10:15Uaktualniono stronęS T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia Zofia Konopka
02.05.2018 - 10:05Uaktualniono stronęTECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM Zofia Konopka
26.04.2018 - 11:32Uaktualniono stronęTECHNOLOG W CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH Zofia Konopka
26.04.2018 - 11:10Usunięto stronękonkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej Zofia Konopka
26.04.2018 - 11:09Usunięto stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
26.04.2018 - 10:47Uaktualniono stronęTECHNOLOG W CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH Zofia Konopka
26.04.2018 - 10:01Uaktualniono stronęNr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... Zofia Konopka
26.04.2018 - 09:38Uaktualniono stronęNr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... Zofia Konopka
26.04.2018 - 09:37Uaktualniono stronęNr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... Zofia Konopka
24.04.2018 - 09:10Uaktualniono stronęNr 264 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2018 rokuZofia Konopka
24.04.2018 - 08:55Uaktualniono stronęWydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Zofia Konopka
23.04.2018 - 09:25Uaktualniono stronęNr 21/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesoraZofia Konopka