Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
28.02.2018 - 08:32Usunięto stronęNr 11/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora Zofia Konopka
27.02.2018 - 13:06Uaktualniono stronęKwesturaZofia Konopka
26.02.2018 - 16:10Uaktualniono stronęNr 10/2018 z dnia14 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Forum Artystyczne. Interdyscyplinarny Rocznik Naukowy”Zofia Konopka
26.02.2018 - 15:44Uaktualniono stronęSprawy socjalneZofia Konopka
26.02.2018 - 15:42Uaktualniono stronęNr 265 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” Zofia Konopka
26.02.2018 - 15:34Uaktualniono stronęNr 264 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2018 rokuZofia Konopka
26.02.2018 - 09:50Uaktualniono stronęNr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
26.02.2018 - 09:00Uaktualniono stronęRegulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
26.02.2018 - 08:48Uaktualniono stronęSprawy socjalneZofia Konopka
23.02.2018 - 15:41Uaktualniono stronęNr 11/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora Zofia Konopka
23.02.2018 - 15:10Uaktualniono stronęSprawy socjalneZofia Konopka
23.02.2018 - 15:06Uaktualniono stronęSprawy socjalneZofia Konopka
23.02.2018 - 14:37Uaktualniono stronęSprawy socjalneZofia Konopka
23.02.2018 - 14:33Uaktualniono stronęNr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
23.02.2018 - 12:47Uaktualniono stronęNr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
23.02.2018 - 12:36Uaktualniono stronęNr 9/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie programu finansowania trzymiesięcznych naukowych staży zagranicznych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
23.02.2018 - 12:23Uaktualniono stronę WARTOWNIK W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJZofia Konopka
22.02.2018 - 13:11Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJZofia Konopka
22.02.2018 - 13:11Uaktualniono stronę PRACOWNIK W KASIE PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJZofia Konopka
22.02.2018 - 11:42Uaktualniono stronęNr 134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowaniaZofia Konopka
19.02.2018 - 14:52Uaktualniono stronęNr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Zofia Konopka
16.02.2018 - 14:42Uaktualniono stronęNr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 rokuw sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowychZofia Konopka
16.02.2018 - 14:38Uaktualniono stronęNr 8/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
16.02.2018 - 14:32Uaktualniono stronęNr 7/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 rokuZofia Konopka
16.02.2018 - 14:25Usunięto stronęNr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości” Zofia Konopka
16.02.2018 - 14:25Uaktualniono stronęNr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości”Zofia Konopka
16.02.2018 - 14:24Uaktualniono stronęNr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości” Zofia Konopka
16.02.2018 - 14:16Uaktualniono stronęNr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości”Zofia Konopka
16.02.2018 - 14:13Uaktualniono stronęNr 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
16.02.2018 - 14:04Uaktualniono stronęNr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wielkości wskaźników zużycia nośników energetycznych i pozostałych mediów w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka