Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
02.08.2017 - 08:38Uaktualniono stronęNr 65/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wydziałowych planów rzeczowo-finansowych na 2017 rokZofia Konopka
02.08.2017 - 08:38Uaktualniono stronęNr 65/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wydziałowych planów rzeczowo-finansowych na 2017 rokZofia Konopka
02.08.2017 - 08:15Uaktualniono stronęNr 64/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie specjalistów rozwoju lokalnego”Zofia Konopka
02.08.2017 - 08:07Uaktualniono stronęNr 63/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie odpadami” Zofia Konopka
02.08.2017 - 07:36Uaktualniono stronęNr 62/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie specjalistyczne z teologii”Zofia Konopka
02.08.2017 - 07:29Uaktualniono stronęNr 61/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych...Zofia Konopka
01.08.2017 - 11:36Uaktualniono stronęNr 60/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzoru kwestionariusza ankiety oraz procedury przeprowadzania badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniachZofia Konopka
01.08.2017 - 11:21Uaktualniono stronęNr 60/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzoru kwestionariusza ankiety oraz procedury przeprowadzania badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniachZofia Konopka
01.08.2017 - 10:35Uaktualniono stronęNr 51/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym tytułem „Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-MazurskiegoZofia Konopka
01.08.2017 - 10:13Uaktualniono stronęNr 50/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
27.07.2017 - 12:19Uaktualniono stronęREKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKIZofia Konopka
27.07.2017 - 12:10Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaZofia Konopka
27.07.2017 - 12:09Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZZofia Konopka
27.07.2017 - 12:08Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWMZofia Konopka
27.07.2017 - 12:07Uaktualniono stronę PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKIZofia Konopka
27.07.2017 - 12:06Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKIZofia Konopka
27.07.2017 - 12:02Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWMZofia Konopka
27.07.2017 - 11:40Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKIZofia Konopka
27.07.2017 - 09:33Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKIZofia Konopka
25.07.2017 - 23:45Usunięto stronęPracownik administracyjny
24.07.2017 - 13:17Uaktualniono stronęWydział Nauki o ŻywnościZofia Konopka
24.07.2017 - 13:13Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
24.07.2017 - 13:09Uaktualniono stronęRegionalne Centrum InformatyczneZofia Konopka
24.07.2017 - 11:33Uaktualniono stronęNr 182 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Niepodległości 57/65 w OlsztynieZofia Konopka
24.07.2017 - 11:27Uaktualniono stronęNr 181 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej przy ul. Wołodyjowskiego w OlsztynieZofia Konopka
24.07.2017 - 11:26Uaktualniono stronęNr 181 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej przy ul. Wołodyjowskiego w OlsztynieZofia Konopka
24.07.2017 - 11:21Uaktualniono stronęNr 172 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rokZofia Konopka
24.07.2017 - 11:18Uaktualniono stronęNr 186 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w OlsztynieZofia Konopka
24.07.2017 - 11:13Uaktualniono stronęNr 185 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kredytu zaciąganego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OlsztynieZofia Konopka
24.07.2017 - 10:58Uaktualniono stronęNr 184 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ulicy Wołodyjowskiego w OlsztynieZofia Konopka