Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
08.06.2018 - 14:58Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURYZofia Konopka
08.06.2018 - 14:53Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. staży naukowych i naukowo-dydaktycznychZofia Konopka
08.06.2018 - 14:46Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etatZofia Konopka
08.06.2018 - 14:34Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etatZofia Konopka
07.06.2018 - 13:32Uaktualniono stronęNr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
07.06.2018 - 13:28Uaktualniono stronęNr 40/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale HumanistycznymZofia Konopka
07.06.2018 - 10:35Uaktualniono stronęNr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania UczelnianejZofia Konopka
07.06.2018 - 10:23Uaktualniono stronęNr 38/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata Zofia Konopka
06.06.2018 - 09:24Uaktualniono stronęNr 36/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku ak. 2018/2019Zofia Konopka
06.06.2018 - 09:13Uaktualniono stronęNr 38/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
06.06.2018 - 08:51Uaktualniono stronęNr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w rokuakademickim 2018/2019Zofia Konopka
06.06.2018 - 08:25Usunięto stronęAdministrator Bezpieczeństwa InformacjiZofia Konopka
06.06.2018 - 08:24Uaktualniono stronęInspektor Ochrony DanychZofia Konopka
05.06.2018 - 14:29Uaktualniono stronęS T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ALEI UNIWERSYTECKIEJZofia Konopka
05.06.2018 - 14:26Uaktualniono stronęNr 319 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wyłączenia z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Ośrodka Inżynierii Lądowej i włączeniu go do Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Zofia Konopka
05.06.2018 - 14:09Uaktualniono stronęNr 318 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rokZofia Konopka
05.06.2018 - 14:03Uaktualniono stronęNr 318 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rokZofia Konopka
05.06.2018 - 14:02Uaktualniono stronęNr 318 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rokZofia Konopka
05.06.2018 - 13:45Uaktualniono stronęNr 317 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Tomaszkowo gmina StawigudaZofia Konopka
05.06.2018 - 13:36Uaktualniono stronęNr 316 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej w OlsztynieZofia Konopka
05.06.2018 - 13:26Uaktualniono stronęNr 315 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. BartąskiejZofia Konopka
05.06.2018 - 13:04Uaktualniono stronęNr 314 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. BartąskiejZofia Konopka
05.06.2018 - 12:58Uaktualniono stronęNr 313 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. BartąskiejZofia Konopka
05.06.2018 - 12:16Uaktualniono stronęNr 312 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przeprowadzenie z Zarządem Dróg i Zieleni w Olsztynie postępowania przetargowego na dostawę, uruchomienie i kompleksową obsługę systemu olsztyńskiego roweru miejskiegoZofia Konopka
05.06.2018 - 11:57Uaktualniono stronęNr 311 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego 6Zofia Konopka
05.06.2018 - 10:42Uaktualniono stronęNr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
05.06.2018 - 07:11Uaktualniono stronęNr 309 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 2018Zofia Konopka
05.06.2018 - 07:03Uaktualniono stronęKONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
04.06.2018 - 12:46Uaktualniono stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ DS. MONITORINGU W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringuZofia Konopka
04.06.2018 - 12:34Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGOZofia Konopka