Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
31.05.2017 - 10:21Uaktualniono stronęNr 150 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
31.05.2017 - 10:19Uaktualniono stronęNr 149 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
31.05.2017 - 09:17Uaktualniono stronęNr 148 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom...Zofia Konopka
31.05.2017 - 08:40Uaktualniono stronęNr 147 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez UczelnięZofia Konopka
31.05.2017 - 08:21Uaktualniono stronęNr 67 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”Zofia Konopka
31.05.2017 - 08:04Uaktualniono stronęNr 146 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
31.05.2017 - 07:54Uaktualniono stronęNr 145 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych UZofia Konopka
30.05.2017 - 14:44Uaktualniono stronęNr 144 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
30.05.2017 - 14:24Uaktualniono stronęNr 143 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
30.05.2017 - 14:13Uaktualniono stronęNr 142 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 ...Zofia Konopka
30.05.2017 - 13:55Uaktualniono stronęNr 141 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2018/2019Zofia Konopka
30.05.2017 - 13:40Uaktualniono stronęNr 140 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/2019Zofia Konopka
30.05.2017 - 13:35Uaktualniono stronęNr 139 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w UniwersytecieZofia Konopka
30.05.2017 - 11:47Uaktualniono stronęNr 138 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na 2017 rokZofia Konopka
30.05.2017 - 11:33Uaktualniono stronęNr 137 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rokZofia Konopka
29.05.2017 - 14:01Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
29.05.2017 - 13:52Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
29.05.2017 - 08:57Uaktualniono stronęUmowa zlecenia Zofia Konopka
29.05.2017 - 08:55Uaktualniono stronęUmowa o dzieło Zofia Konopka
26.05.2017 - 11:28Uaktualniono stronęUmowa o dzieło Zofia Konopka
26.05.2017 - 07:45Uaktualniono stronęNr 37/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Centrum Badań Energii Odnawialnej oraz Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychZofia Konopka
25.05.2017 - 09:30Uaktualniono stronęStatut UWMZofia Konopka
25.05.2017 - 09:25Uaktualniono stronęStatut UWMZofia Konopka
24.05.2017 - 07:54Uaktualniono stronęUmowa zlecenia Zofia Konopka
24.05.2017 - 07:50Uaktualniono stronęUmowa o dzieło Zofia Konopka
24.05.2017 - 07:47Uaktualniono stronęNr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zofia Konopka
24.05.2017 - 07:46Uaktualniono stronęNr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zofia Konopka
23.05.2017 - 14:34Uaktualniono stronęNr 36/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i BudownictwaZofia Konopka
23.05.2017 - 11:58Uaktualniono stronęNr 36/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata Zofia Konopka
23.05.2017 - 10:51Uaktualniono stronęNr 35/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2017/2018Zofia Konopka