Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
02.07.2018 - 11:14Uaktualniono stronęNr 50/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND-POWR.03.02.00-00-I034/16-01, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” współfinansowanego przez Unię Europejską...Zofia Konopka
02.07.2018 - 11:02Uaktualniono stronęNr 49/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw dyscyplin naukowychZofia Konopka
02.07.2018 - 10:58Uaktualniono stronęNr 48/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia Zofia Konopka
02.07.2018 - 10:47Uaktualniono stronęNr 47/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
02.07.2018 - 10:42Uaktualniono stronęNr 46/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji AntymobbingowejZofia Konopka
02.07.2018 - 10:33Uaktualniono stronęNr 45/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowejZofia Konopka
02.07.2018 - 09:06Uaktualniono stronęSprawy kadroweZofia Konopka
02.07.2018 - 08:57Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalistyZofia Konopka
02.07.2018 - 08:53Usunięto stronęKONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
02.07.2018 - 08:51Uaktualniono stronęKONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
02.07.2018 - 08:48Uaktualniono stronęNr 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki w w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
02.07.2018 - 08:44Uaktualniono stronęNr 45/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2017 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-MazurskiegoZofia Konopka
02.07.2018 - 08:21Uaktualniono stronęNr 44/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOSZofia Konopka
02.07.2018 - 08:12Uaktualniono stronęNr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i BudownictwaZofia Konopka
02.07.2018 - 08:12Uaktualniono stronęNr 43/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zasad używania sztandaru w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
02.07.2018 - 08:04Uaktualniono stronęNr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i BudownictwaZofia Konopka
29.06.2018 - 12:56Dodano stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓWAdministrator
26.06.2018 - 10:19Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalistyDorota Januszko
26.06.2018 - 10:12Usunięto stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalistyDorota Januszko
26.06.2018 - 10:10Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalistyDorota Januszko
21.06.2018 - 08:43Uaktualniono stronęNr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... Zofia Konopka
21.06.2018 - 08:38Uaktualniono stronęNr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... Zofia Konopka
15.06.2018 - 13:56Usunięto stronęNr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w rokuakademickim 2018/2019Zofia Konopka
15.06.2018 - 13:49Uaktualniono stronęNr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
15.06.2018 - 13:13Uaktualniono stronęNr 41/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu WarmińZofia Konopka
15.06.2018 - 13:12Uaktualniono stronęNr 41/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu WarmińZofia Konopka
15.06.2018 - 13:02Uaktualniono stronęNr 40/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie restrukturyzacji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i BudownictwaZofia Konopka
15.06.2018 - 08:25Uaktualniono stronęNr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
15.06.2018 - 07:41Uaktualniono stronęNr 43/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
15.06.2018 - 07:37Uaktualniono stronęNr 42/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka