Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
16.10.2018 - 14:09Uaktualniono stronęNr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
16.10.2018 - 13:56Uaktualniono stronęNr 64/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i AdministracjiZofia Konopka
16.10.2018 - 13:54Uaktualniono stronęNr 65/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckichZofia Konopka
16.10.2018 - 13:47Uaktualniono stronęNr 64/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i AdministracjiZofia Konopka
16.10.2018 - 13:25Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko Brokera InnowacjiZofia Konopka
16.10.2018 - 11:39Uaktualniono stronęNr 68/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia żałoby na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
16.10.2018 - 10:59Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KANCLERZA DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCHZofia Konopka
16.10.2018 - 09:04Uaktualniono stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA/SPECJALISTĘ W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Zofia Konopka
16.10.2018 - 08:25Uaktualniono stronęSkład Rady Wydziału Medycyny WeterynaryjnejZofia Konopka
16.10.2018 - 08:18Uaktualniono stronęWładze Wydziału Medycyny WeterynaryjnejZofia Konopka
11.10.2018 - 14:13Uaktualniono stronęNr 78/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17 pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego OdkrywcyZofia Konopka
11.10.2018 - 12:30Uaktualniono stronęNr 76/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie BiogospodarkiZofia Konopka
11.10.2018 - 10:59Uaktualniono stronęNr 63/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
11.10.2018 - 10:24Uaktualniono stronęNr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich Zofia Konopka
11.10.2018 - 10:05Uaktualniono stronęNr 61/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
11.10.2018 - 09:57Uaktualniono stronęNr 60/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)Zofia Konopka
09.10.2018 - 08:40Uaktualniono stronęNr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019Zofia Konopka
08.10.2018 - 11:42Uaktualniono stronęBiuro RektoraDorota Januszko
05.10.2018 - 10:32Uaktualniono stronęCentrum Konferencyjno-SzkolenioweDorota Januszko
04.10.2018 - 12:14Uaktualniono stronęDecyzja Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i KanclerzaZofia Konopka
03.10.2018 - 13:58Uaktualniono stronęArchiwum i Muzeum UWMZofia Konopka
03.10.2018 - 13:53Uaktualniono stronęOchrona danych osobowychZofia Konopka
03.10.2018 - 13:24Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ SZTUKI, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGOZofia Konopka
03.10.2018 - 13:23Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI, KATEDRA PATOFIZJOLOGII ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO Zofia Konopka
03.10.2018 - 13:23Usunięto stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko referenta/specjalistę w Centrum Innowacji i Transferu TechnologiiZofia Konopka
03.10.2018 - 13:23Usunięto stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW Zofia Konopka
03.10.2018 - 13:23Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY Zofia Konopka
03.10.2018 - 13:22Usunięto stronęNabór na stanowisko stypendysto-doktoranta w Katedrze PatofizjologiiZofia Konopka
03.10.2018 - 13:22Usunięto stronękonkurs na 2 stanowiska instruktora symulacji medycznej – pełny etatZofia Konopka
03.10.2018 - 13:22Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJZofia Konopka