Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
22.11.2017 - 15:34Uaktualniono stronęNr 85/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
22.11.2017 - 15:29Uaktualniono stronęNr 84/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny parametrycznejZofia Konopka
22.11.2017 - 15:26Uaktualniono stronęNr 83/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
22.11.2017 - 15:11Usunięto stronęNr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale LekarskimZofia Konopka
22.11.2017 - 15:10Uaktualniono stronęNr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale LekarskimZofia Konopka
22.11.2017 - 15:06Uaktualniono stronęNr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale LekarskimZofia Konopka
22.11.2017 - 14:57Uaktualniono stronęNr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji OceniającejZofia Konopka
22.11.2017 - 14:51Uaktualniono stronęNr 80/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o ZdrowiuZofia Konopka
22.11.2017 - 13:57Uaktualniono stronęNr 79/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i KanclerzaZofia Konopka
22.11.2017 - 13:40Uaktualniono stronęNr 78/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018Zofia Konopka
22.11.2017 - 13:33Uaktualniono stronęNr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zofia Konopka
22.11.2017 - 11:52Uaktualniono stronęNr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zofia Konopka
21.11.2017 - 12:09Uaktualniono stronęumowa zlecenia w języku angielskimZofia Konopka
21.11.2017 - 11:49Uaktualniono stronęumowa zlecenia w języku angielskimZofia Konopka
21.11.2017 - 11:48Uaktualniono stronęumowa zlecenia w języku angielskimZofia Konopka
21.11.2017 - 08:46Uaktualniono stronęNr 60 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o.Zofia Konopka
20.11.2017 - 11:44Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOZofia Konopka
20.11.2017 - 11:44Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIEZofia Konopka
20.11.2017 - 11:43Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJZofia Konopka
15.11.2017 - 12:09Uaktualniono stronęDecyzja Komisji Konkursowej na Logo UWMZofia Konopka
14.11.2017 - 14:56Uaktualniono stronęRada BibliotecznaZofia Konopka
14.11.2017 - 14:42Uaktualniono stronęNr 220 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o ŻywnościZofia Konopka
14.11.2017 - 14:38Uaktualniono stronęNR 219 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie oceny parametrycznej Zofia Konopka
14.11.2017 - 14:23Uaktualniono stronęNr 97/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji MedycznejZofia Konopka
14.11.2017 - 13:49Uaktualniono stronęNr 94/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ubezpieczenia społeczne”Zofia Konopka
14.11.2017 - 13:41Uaktualniono stronęNr 93/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” Zofia Konopka
08.11.2017 - 10:28Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOZofia Konopka
07.11.2017 - 13:22Uaktualniono stronęNr 73/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji OceniającejZofia Konopka
06.11.2017 - 11:19Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaZofia Konopka
06.11.2017 - 11:19Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZZofia Konopka