Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
22.12.2017 - 13:23Uaktualniono stronęNr 114/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w projektach, które kończą się w ciągu roku kalendarzowegoZofia Konopka
22.12.2017 - 13:18Uaktualniono stronęNr 113/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania profesorów wizytujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
22.12.2017 - 13:09Uaktualniono stronęNr 112/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Nauki o Żywności Zofia Konopka
22.12.2017 - 13:04Uaktualniono stronęNr 111/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
22.12.2017 - 12:59Uaktualniono stronęNr 111/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
22.12.2017 - 12:41Uaktualniono stronęNr 110/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o ŻywnościZofia Konopka
21.12.2017 - 14:32Usunięto stronęotwarty konkurs na stanowisko administracyjneZofia Konopka
21.12.2017 - 14:31Usunięto stronęKonkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
21.12.2017 - 14:31Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIK W BIURZE DS. NAUKI Zofia Konopka
21.12.2017 - 14:31Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJZofia Konopka
21.12.2017 - 14:28Usunięto stronęKonkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
21.12.2017 - 14:27Usunięto stronękonkurs na stypendium w ramach projektu OPUSZofia Konopka
21.12.2017 - 14:27Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOZofia Konopka
21.12.2017 - 11:34Uaktualniono stronęNr 250 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości oraz wyposażenia z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w OlsztynieZofia Konopka
21.12.2017 - 11:11Uaktualniono stronęNr 249 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych...Zofia Konopka
21.12.2017 - 11:05Uaktualniono stronęNr 248 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy al. Obrońców Tobruku 3 w OlsztynieZofia Konopka
21.12.2017 - 10:59Uaktualniono stronęNr 247 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębach Tomaszkowo Dorotowo i Bartąg gm. StawigudaZofia Konopka
21.12.2017 - 10:50Uaktualniono stronęNr 246 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziale Nauki o ŻywnościZofia Konopka
21.12.2017 - 10:46Uaktualniono stronęNr 245 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
21.12.2017 - 10:29Uaktualniono stronęNr 244 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja...Zofia Konopka
21.12.2017 - 10:25Uaktualniono stronęNr 243 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 906 Senatu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów i określenia efektów kształceniaZofia Konopka
20.12.2017 - 15:24Uaktualniono stronęNr 242 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla fektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe..Zofia Konopka
20.12.2017 - 15:15Uaktualniono stronęNr 241 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 78 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika... Zofia Konopka
20.12.2017 - 15:11Uaktualniono stronęNr 240 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UniwersytecieZofia Konopka
20.12.2017 - 14:48Uaktualniono stronęNr 239 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
20.12.2017 - 14:40Uaktualniono stronęNr 238 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019Zofia Konopka
20.12.2017 - 14:34Uaktualniono stronęNr 237 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
20.12.2017 - 14:28Uaktualniono stronęNr 237 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
20.12.2017 - 14:27Uaktualniono stronęNr 237 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
20.12.2017 - 14:23Uaktualniono stronęNr 236 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka