Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
11.09.2017 - 11:53Uaktualniono stronęNr 58/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 rokuZofia Konopka
11.09.2017 - 11:50Uaktualniono stronęNr 58/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 rokuZofia Konopka
11.09.2017 - 11:43Uaktualniono stronęNr 57/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w procedurze naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznychZofia Konopka
11.09.2017 - 11:27Uaktualniono stronęNr 56/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie naukowej medycyna na rok akad. 2017/2018 na Wydziale LekarskimZofia Konopka
11.09.2017 - 10:50Uaktualniono stronęNr 55/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk o ZdrowiuZofia Konopka
11.09.2017 - 10:42Uaktualniono stronęNr 54/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale LekarskimZofia Konopka
11.09.2017 - 10:36Uaktualniono stronęNr 53/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 52/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza Zofia Konopka
11.09.2017 - 08:38Uaktualniono stronęBiuro ds. StudenckichZofia Konopka
08.09.2017 - 13:35Uaktualniono stronęSprawy płacoweZofia Konopka
07.09.2017 - 08:03Uaktualniono stronęKwesturaZofia Konopka
06.09.2017 - 09:08Uaktualniono stronęNr 72/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie określenia wzorów arkuszy kosztorysów oraz wzoru sprawozdania z realizacji kształcenia na studiach podyplomowych, kursach dokształcającychZofia Konopka
05.09.2017 - 07:11Uaktualniono stronęWydział Nauki o ŻywnościZofia Konopka
04.09.2017 - 14:03Uaktualniono stronęBiuro ds. Nauki i Współpracy z GospodarkąZofia Konopka
04.09.2017 - 13:58Uaktualniono stronęBiuro Kontroli WewnętrznejZofia Konopka
04.09.2017 - 13:39Uaktualniono stronęNr 75/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad tworzenia symboli jednostek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zofia Konopka
04.09.2017 - 13:08Uaktualniono stronęNr 74/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
04.09.2017 - 11:08Uaktualniono stronęNr 73/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
04.09.2017 - 10:57Uaktualniono stronęNr 71/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej Zofia Konopka
28.08.2017 - 09:10Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO DZIAŁU PŁACZofia Konopka
28.08.2017 - 09:09Uaktualniono stronęKatedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko doktorantaZofia Konopka
28.08.2017 - 09:09Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
28.08.2017 - 09:08Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
22.08.2017 - 12:13Uaktualniono stronęIFT-1/IFT-1RZofia Konopka
10.08.2017 - 10:59Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO DZIAŁU PŁACZofia Konopka
10.08.2017 - 09:14Uaktualniono stronęSTANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia przez UWM w Olsztynie działań w celu połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem KlinicznymZofia Konopka
02.08.2017 - 09:52Uaktualniono stronęNr 70/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
02.08.2017 - 09:45Uaktualniono stronęNr 69/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale HumanistycznymZofia Konopka
02.08.2017 - 09:41Uaktualniono stronęNr 68/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”Zofia Konopka
02.08.2017 - 09:33Uaktualniono stronęNr 67/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie”Zofia Konopka
02.08.2017 - 09:25Uaktualniono stronęNr 66/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Data science w praktyce”Zofia Konopka