Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
31.10.2018 - 15:34Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCHZofia Konopka
31.10.2018 - 15:34Usunięto stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni koordynatora ds. budowlanychZofia Konopka
31.10.2018 - 15:33Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI, KATEDRA ANATOMII ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU LABORANTAZofia Konopka
29.10.2018 - 11:12Uaktualniono stronęNr 897 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronikaZofia Konopka
29.10.2018 - 10:57Uaktualniono stronęNr 84/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”Zofia Konopka
29.10.2018 - 10:51Uaktualniono stronęNr 82/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Surdologopedia”Zofia Konopka
29.10.2018 - 10:50Uaktualniono stronęNr 83/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja inkluzyjna” Zofia Konopka
29.10.2018 - 10:43Uaktualniono stronęNr 82/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Surdologopedia”Zofia Konopka
29.10.2018 - 10:38Uaktualniono stronęNr 81/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji... Zofia Konopka
29.10.2018 - 10:21Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGAZofia Konopka
29.10.2018 - 10:18Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku technologa Zofia Konopka
29.10.2018 - 09:14Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGADorota Januszko
25.10.2018 - 15:04Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku technologa Dorota Januszko
25.10.2018 - 07:39Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku technologa (umowa o pracę na zastępstwo)Dorota Januszko
24.10.2018 - 11:47Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny UWM Zofia Konopka
24.10.2018 - 11:04Uaktualniono stronęMiędzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny Zofia Konopka
24.10.2018 - 11:01Uaktualniono stronęCENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychZofia Konopka
24.10.2018 - 09:38Uaktualniono stronęMiędzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny Dorota Januszko
24.10.2018 - 09:37Uaktualniono stronęMiędzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny Dorota Januszko
24.10.2018 - 09:36Uaktualniono stronęMiędzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny Dorota Januszko
24.10.2018 - 09:36Uaktualniono stronęMiędzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny Dorota Januszko
22.10.2018 - 11:57Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni technologa w Instytucie Geodezji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - 1/2 etatuDorota Januszko
17.10.2018 - 11:34Usunięto stronęNr 81/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawZofia Konopka
17.10.2018 - 09:02Uaktualniono stronęNr 80/2018 z dnia 1 października 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii..Zofia Konopka
17.10.2018 - 08:56Uaktualniono stronęNr 79/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących ponadprzeciętną aktywnoZofia Konopka
17.10.2018 - 08:45Uaktualniono stronęNr 77/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Duchowość współczesna i jej wyzwania dla prezbitera”Zofia Konopka
17.10.2018 - 08:39Uaktualniono stronęNr 81/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawZofia Konopka
17.10.2018 - 08:30Uaktualniono stronęAkademickie Centrum KulturyZofia Konopka
16.10.2018 - 14:28Uaktualniono stronęNr 65/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckichZofia Konopka
16.10.2018 - 14:27Uaktualniono stronęNr 67/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii ZwierzątZofia Konopka