Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
01.06.2017 - 12:33Uaktualniono stronęNr 45/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”Zofia Konopka
01.06.2017 - 12:29Uaktualniono stronęNr 44/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne - uzupełniające” Zofia Konopka
01.06.2017 - 11:56Uaktualniono stronęNr 43/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo ochrony środowiska”Zofia Konopka
01.06.2017 - 11:52Uaktualniono stronęNr 42/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo medyczne”Zofia Konopka
01.06.2017 - 11:44Uaktualniono stronęNr 41/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
01.06.2017 - 11:34Uaktualniono stronęNr 169 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W ZAKRESIE ONKOLOGII...Zofia Konopka
01.06.2017 - 11:33Uaktualniono stronęNr 169 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W ZAKRESIE ONKOLOGII...Zofia Konopka
01.06.2017 - 11:29Uaktualniono stronęNr 168 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIAZofia Konopka
01.06.2017 - 11:24Uaktualniono stronęNr 167 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dodatkowych środków pieniężnych na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków....Zofia Konopka
01.06.2017 - 11:17Uaktualniono stronęNr 166 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w OlsztynieZofia Konopka
01.06.2017 - 10:38Uaktualniono stronęNr 165 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Łęgajnach gm. BarczewoZofia Konopka
01.06.2017 - 10:15Uaktualniono stronęNr 164 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Żołnierskiej 14C w OlsztynieZofia Konopka
01.06.2017 - 09:25Uaktualniono stronęNR 163 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Zofia Konopka
01.06.2017 - 09:20Uaktualniono stronęNr 164 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Żołnierskiej 14C w OlsztynieZofia Konopka
01.06.2017 - 09:13Uaktualniono stronęNR 163 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Zofia Konopka
01.06.2017 - 08:51Uaktualniono stronęNR 162 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2017 rokZofia Konopka
31.05.2017 - 14:45Uaktualniono stronęNR 161 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2016 rokZofia Konopka
31.05.2017 - 14:39Uaktualniono stronęNr 160 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Collegium Medicum jako jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
31.05.2017 - 14:29Uaktualniono stronęNr 159 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na nowo utworzonym Wydziale LekarskimZofia Konopka
31.05.2017 - 14:24Uaktualniono stronęNr 159 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na nowo utworzonym Wydziale LekarskimZofia Konopka
31.05.2017 - 14:19Uaktualniono stronęNR 158 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne do Wydziału Nauk o ZdrowiuZofia Konopka
31.05.2017 - 12:48Uaktualniono stronęNR 157 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunku lekarskiego do Wydziału LekarskiegoZofia Konopka
31.05.2017 - 12:32Uaktualniono stronęNr 156 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o ZdrowiuZofia Konopka
31.05.2017 - 12:16Uaktualniono stronęNr 155 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na 2017 rok Zofia Konopka
31.05.2017 - 12:08Uaktualniono stronęNr 148 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom...Zofia Konopka
31.05.2017 - 12:05Uaktualniono stronęNr 154 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”Zofia Konopka
31.05.2017 - 12:01Uaktualniono stronęNr 153 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
31.05.2017 - 11:07Uaktualniono stronęSprawy kadroweZofia Konopka
31.05.2017 - 11:03Uaktualniono stronęNr 152 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie Zofia Konopka
31.05.2017 - 10:36Uaktualniono stronęNr 151 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020Zofia Konopka