Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
27.09.2017 - 11:29Uaktualniono stronęRejestr zbiorów danych osobowychZofia Konopka
27.09.2017 - 11:24Uaktualniono stronęAdministrator Bezpieczeństwa InformacjiZofia Konopka
27.09.2017 - 10:02Uaktualniono stronęUmowa o dzieło Zofia Konopka
27.09.2017 - 10:01Uaktualniono stronęUmowa zlecenia Zofia Konopka
27.09.2017 - 10:00Uaktualniono stronęUmowa zlecenia Zofia Konopka
27.09.2017 - 08:39Uaktualniono stronęNr 194 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi RAWIEZofia Konopka
27.09.2017 - 08:39Uaktualniono stronęNr 194 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi RAWIEZofia Konopka
27.09.2017 - 08:31Uaktualniono stronęNr 193 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa WyższegoZofia Konopka
27.09.2017 - 08:24Uaktualniono stronęNr 192 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
27.09.2017 - 08:16Uaktualniono stronęNr 190 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
27.09.2017 - 08:16Uaktualniono stronęNr 191 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
27.09.2017 - 08:14Uaktualniono stronęNr 190 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
27.09.2017 - 07:31Uaktualniono stronęNr 189 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii AkademickiejZofia Konopka
26.09.2017 - 12:01Uaktualniono stronęNr 188 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
26.09.2017 - 11:16Uaktualniono stronęNr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim Zofia Konopka
26.09.2017 - 10:57Uaktualniono stronęNr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim Zofia Konopka
25.09.2017 - 13:52Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSTRUKTORA DS. WOKALNYCH ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „KORTOWO” Zofia Konopka
18.09.2017 - 12:14Uaktualniono stronęBiuro ds. StudenckichZofia Konopka
18.09.2017 - 11:51Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny UWM Zofia Konopka
18.09.2017 - 11:35Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO KONSULTANTA W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Zofia Konopka
14.09.2017 - 09:59Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny UWM Zofia Konopka
14.09.2017 - 09:55Uaktualniono stronęNr 77/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
14.09.2017 - 09:55Uaktualniono stronęNr 77/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
14.09.2017 - 08:40Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny UWM Zofia Konopka
13.09.2017 - 08:31Uaktualniono stronęBiuro Kontroli WewnętrznejZofia Konopka
12.09.2017 - 11:22Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
12.09.2017 - 11:20Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
12.09.2017 - 11:11Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
11.09.2017 - 14:21Uaktualniono stronęNr 76/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
11.09.2017 - 12:48Uaktualniono stronęNr 60/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-2018Zofia Konopka