Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
11.07.2018 - 13:51Uaktualniono stronęNr 333 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów...Zofia Konopka
11.07.2018 - 12:49Uaktualniono stronęNr 333 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów...Zofia Konopka
11.07.2018 - 12:41Uaktualniono stronęNr 13/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
11.07.2018 - 07:52Uaktualniono stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW Administrator
10.07.2018 - 14:03Dodano stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW Administrator
05.07.2018 - 14:40Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika kwesturyDorota Januszko
03.07.2018 - 10:34Uaktualniono stronęNr 339 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uczelni wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystycznąZofia Konopka
03.07.2018 - 10:34Uaktualniono stronęNr 339 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uczelni wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystycznąZofia Konopka
03.07.2018 - 10:12Uaktualniono stronęNr 338 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 753 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UniwersytetZofia Konopka
03.07.2018 - 09:11Uaktualniono stronęNr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)Zofia Konopka
02.07.2018 - 14:28Uaktualniono stronęNr 335 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 871 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Zofia Konopka
02.07.2018 - 14:25Uaktualniono stronęNr 336 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika...Zofia Konopka
02.07.2018 - 14:18Uaktualniono stronęNr 335 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 871 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Zofia Konopka
02.07.2018 - 14:12Uaktualniono stronęNr 334 z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązkówZofia Konopka
02.07.2018 - 14:10Uaktualniono stronęNr 334 z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązkówZofia Konopka
02.07.2018 - 13:26Uaktualniono stronęNr 333 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów...Zofia Konopka
02.07.2018 - 13:25Uaktualniono stronęNr 333 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów...Zofia Konopka
02.07.2018 - 13:13Uaktualniono stronęNr 332 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
02.07.2018 - 13:11Uaktualniono stronęNr 331 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
02.07.2018 - 13:09Uaktualniono stronęNr 330 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej Zofia Konopka
02.07.2018 - 13:06Uaktualniono stronęNR 329 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMUZofia Konopka
02.07.2018 - 12:59Uaktualniono stronęNr 328 z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 745 w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni Nr 31....Zofia Konopka
02.07.2018 - 12:49Uaktualniono stronęNr 327 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Zofia Konopka
02.07.2018 - 12:43Uaktualniono stronęNr 326 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rokZofia Konopka
02.07.2018 - 12:39Uaktualniono stronęNR 325 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2017 rokZofia Konopka
02.07.2018 - 12:36Uaktualniono stronęNR 324 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rokZofia Konopka
02.07.2018 - 12:24Uaktualniono stronęNR 323 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego jednostek tworzących Collegium Medicum na 2018 rok Zofia Konopka
02.07.2018 - 12:18Uaktualniono stronęNR 322 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok (bez jednostek tworzących Collegium Medicum)Zofia Konopka
02.07.2018 - 12:10Uaktualniono stronęNr 321 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018 Zofia Konopka
02.07.2018 - 12:00Uaktualniono stronęNR 320 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka