Nr 392 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Nr 391 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych

UCHWAŁA Nr 391
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2019 roku