Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
03.04.2018 - 10:19Uaktualniono stronęNr 22/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej...Zofia Konopka
03.04.2018 - 10:12Uaktualniono stronęNr 21/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i TrzustkiZofia Konopka
03.04.2018 - 09:41Uaktualniono stronęNr 20/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału LekarskiegoZofia Konopka
03.04.2018 - 09:28Uaktualniono stronęNr 19/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
03.04.2018 - 09:23Uaktualniono stronęNr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisj w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w OlsztynieZofia Konopka
03.04.2018 - 09:16Uaktualniono stronęNr 17/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
03.04.2018 - 09:12Uaktualniono stronęNr 16/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach Zofia Konopka
29.03.2018 - 09:08Uaktualniono stronęNr 269 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
29.03.2018 - 08:44Uaktualniono stronęNr 21/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesoraZofia Konopka
28.03.2018 - 14:24Uaktualniono stronęNr 20/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i BudownictwaZofia Konopka
28.03.2018 - 14:20Uaktualniono stronęNr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale LekarskimZofia Konopka
28.03.2018 - 14:18Uaktualniono stronęNr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim Zofia Konopka
28.03.2018 - 14:13Uaktualniono stronęNr 17/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale LekarskimZofia Konopka
28.03.2018 - 14:10Uaktualniono stronęNr 16/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale LekarskimZofia Konopka
28.03.2018 - 14:05Uaktualniono stronęNr 15/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16Zofia Konopka
28.03.2018 - 13:35Uaktualniono stronęNr 14/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16Zofia Konopka
28.03.2018 - 13:16Uaktualniono stronęNr 13/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
28.03.2018 - 13:09Uaktualniono stronęNr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw” Zofia Konopka
28.03.2018 - 13:05Uaktualniono stronęNr 11/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” ...Zofia Konopka
27.03.2018 - 14:38Uaktualniono stronęNr 274 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – indywidualnej I stopnia za osiągnięcia naukoweZofia Konopka
27.03.2018 - 14:33Uaktualniono stronęNr 273 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – indywidualnej za całokształt dorobkuZofia Konopka
27.03.2018 - 14:23Uaktualniono stronęNr 272 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
27.03.2018 - 13:40Uaktualniono stronęNr 271 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
27.03.2018 - 10:15Uaktualniono stronęNr 269 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
27.03.2018 - 10:00Uaktualniono stronęNr 270 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów...Zofia Konopka
22.03.2018 - 13:11Uaktualniono stronęNr 268 z dnia 20 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin...Zofia Konopka
22.03.2018 - 12:08Uaktualniono stronęNr 267 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia...Zofia Konopka
22.03.2018 - 11:30Uaktualniono stronęNr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... Zofia Konopka
21.03.2018 - 12:18Uaktualniono stronękonkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej Zofia Konopka
21.03.2018 - 12:04Usunięto stronęKOORDYNATOR DS. BUDOWLANYCHZofia Konopka