Nr 208 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych

 

UCHWAŁA Nr 208

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 lipca 2007 r.

w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych

§ 1

Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 

Decyzja Nr 9

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

§ 1

Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym

 

Decyzja Nr 10

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 września 2007 r.