Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
18.09.2007 - 10:47Dodano stronęNr 206 z dnia 29.6.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 z dnia 26 stycznia 2007Dorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:45Uaktualniono stronęNr 205 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Europy WschodniejDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:45Dodano stronęNr 205 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Europy WschodniejDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:44Dodano stronęNr 204 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Narodowym „Lwowska Politechnika” we Lwowie, UkrainaDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:40Dodano stronęNr 203 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga DietrichDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:36Usunięto stronęUCHWAŁA Nr 198 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji.Dorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:36Usunięto stronęUCHWAŁA Nr 197 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:35Usunięto stronęUCHWAŁA Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych.Dorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:31Uaktualniono stronęNr 198 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i AdministracjiDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:31Uaktualniono stronęUCHWAŁA Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych.Dorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:31Dodano stronęUCHWAŁA Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych.Dorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:30Dodano stronęNr 198 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i AdministracjiDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:28Dodano stronęNr 197 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. gruntówDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:24Uaktualniono stronęNr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:23Dodano stronęNr 202 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania imienia sali Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i RolnictwaDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:22Dodano stronęNr 201 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu wyróżniania „Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:18Uaktualniono stronęNr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:18Dodano stronęNr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:15Usunięto stronęUchwała Nr 186 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zawarcia przez UWM porozumienia z partner partnerami Kętrzyńskiego Klastra EnergDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:14Usunięto stronęUchwała Nr 187 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa.Dorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:14Dodano stronęUchwała Nr 186 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zawarcia przez UWM porozumienia z partner partnerami Kętrzyńskiego Klastra EnergDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:12Dodano stronęUchwała Nr 187 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa.Dorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:08Dodano stronęNr 188 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2007Dorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:07Dodano stronęNr 189 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi WrzesińskiemuDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:06Dodano stronęNr 190 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnegoDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:02Dodano stronęNr 191 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obrębie ewi. nr 118 m. OlsztynDorota Nowakowska
18.09.2007 - 10:00Dodano stronęNr 192 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. OlsztynDorota Nowakowska
18.09.2007 - 09:59Dodano stronęNr 193 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 160 m. OlsztynDorota Nowakowska
18.09.2007 - 09:58Dodano stronęNr 194 z dnia 29.06 .2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. 118Dorota Nowakowska
18.09.2007 - 08:29Dodano stronęNr 195 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa własności gruntów w obr. 118 i 152Dorota Nowakowska