Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
26.09.2007 - 12:23Uaktualniono stronęDecyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 12:23Uaktualniono stronęDecyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 12:22Uaktualniono stronęDecyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 12:22Dodano stronęDecyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 12:18Uaktualniono stronęDecyzja Nr 14 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 12:14Uaktualniono stronęZarządzenie Nr 1 z dnia 10 stycznia 2007 roku zmieniające Zarządzenie Nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 12:12Dodano stronęNr 214 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 12:06Dodano stronęNr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 11:59Dodano stronęNr 212 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie powołania nowego kierunku studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w UniwersytecieDorota Nowakowska
26.09.2007 - 11:53Dodano stronęZarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 10:36Dodano stronęZarządzenie Nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWMDorota Nowakowska
26.09.2007 - 10:33Uaktualniono stronęZarządzenie Nr 23 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Wschodniej.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 10:29Dodano stronęZarządzenie Nr 23 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Wschodniej.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 10:24Dodano stronęZarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 10:21Dodano stronęZarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 10:17Dodano stronęZarządzenie Nr 18 z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 10:12Dodano stronęZarządzenie Nr 17 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 10:09Dodano stronęZarządzenie Nr 16 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 09:59Uaktualniono stronęZarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 09:58Uaktualniono stronęZarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 09:58Dodano stronęZarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 09:38Uaktualniono stronęZarządzenie Nr 14 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie w roku akademickim 2007/2008.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 09:35Dodano stronęZarządzenie Nr 14 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie w roku akademickim 2007/2008.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 09:06Uaktualniono stronęZarządzenie nr 12 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu”, realizowanym zgodnie z Sektorowym Programem OperacyjnymDorota Nowakowska
26.09.2007 - 08:13Dodano stronęZarządzenie Nr 13 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 08:09Dodano stronęZarządzenie nr 12 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu”, realizowanym zgodnie z Sektorowym Programem OperacyjnymDorota Nowakowska
26.09.2007 - 08:04Dodano stronęZarządzenie Nr 11 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 08:00Uaktualniono stronęZarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 07:54Dodano stronęZarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.Dorota Nowakowska
26.09.2007 - 07:47Uaktualniono stronęZarządzenie Nr 9 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.Dorota Nowakowska