Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
01.10.2007 - 13:10Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaDorota Nowakowska
01.10.2007 - 13:07Dodano stronęDział Zabezpieczenia LogistycznegoDorota Nowakowska
01.10.2007 - 12:43Dodano stronęBiuro Nauki i Współpracy RegionalnejDorota Nowakowska
01.10.2007 - 12:36Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaDorota Nowakowska
01.10.2007 - 12:34Dodano stronęDział InwentaryzacjiDorota Nowakowska
01.10.2007 - 12:28Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaDorota Nowakowska
01.10.2007 - 12:25Uaktualniono stronęArchiwum i Muzeum UWMDorota Nowakowska
01.10.2007 - 12:24Uaktualniono stronęArchiwum i Muzeum UWMDorota Nowakowska
01.10.2007 - 12:23Uaktualniono stronęArchiwum i Muzeum UWMDorota Nowakowska
01.10.2007 - 12:16Uaktualniono stronęArchiwum i Muzeum UWMDorota Nowakowska
01.10.2007 - 12:07Uaktualniono stronęArchiwum i Muzeum UWMDorota Nowakowska
01.10.2007 - 12:05Uaktualniono stronęArchiwum i Muzeum UWMDorota Nowakowska
01.10.2007 - 11:57Uaktualniono stronęArchiwum i Muzeum UWMDorota Nowakowska
01.10.2007 - 11:18Uaktualniono stronęArchiwum i Muzeum UWMDorota Nowakowska
01.10.2007 - 11:10Uaktualniono stronęArchiwum i Muzeum UWMDorota Nowakowska
01.10.2007 - 11:01Uaktualniono stronęZarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich”.Dorota Nowakowska
01.10.2007 - 10:59Uaktualniono stronęArchiwum i Muzeum UWMDorota Nowakowska
01.10.2007 - 10:33Dodano stronęRegulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dorota Nowakowska
01.10.2007 - 10:28Dodano stronęRegulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
01.10.2007 - 09:25Dodano stronęArchiwum i Muzeum UWMDorota Nowakowska
01.10.2007 - 09:14Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaDorota Nowakowska
01.10.2007 - 07:50Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaDorota Nowakowska
28.09.2007 - 12:32Dodano stronęNr 218 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2007 rokDorota Nowakowska
28.09.2007 - 12:28Dodano stronęNr 216 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie na nieruchomości położone w Łęgajnach gm. BarczewoDorota Nowakowska
28.09.2007 - 12:25Uaktualniono stronęNr 217 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i SztukiDorota Nowakowska
28.09.2007 - 12:24Dodano stronęNr 217 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i SztukiDorota Nowakowska
28.09.2007 - 11:03Dodano stronęNr 215 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
28.09.2007 - 10:57Dodano stronęNr 211 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnegoDorota Nowakowska
28.09.2007 - 10:51Dodano stronęNr 210 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2006/2007Dorota Nowakowska
28.09.2007 - 10:20Dodano stronęDecyzja Nr 14 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.Dorota Nowakowska