Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
27.09.2007 - 13:09Dodano stronęNr 91 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. OlsztynDorota Nowakowska
27.09.2007 - 13:08Dodano stronęNr 90 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, TomaszkowoDorota Nowakowska
27.09.2007 - 13:07Dodano stronęNr 89 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego/własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. OlsztynDorota Nowakowska
27.09.2007 - 13:06Dodano stronęNr 88 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie wraz z Gminą Stawiguda do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Jaroty gm. StawigudaDorota Nowakowska
27.09.2007 - 13:05Uaktualniono stronęNr 87 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. OlsztynDorota Nowakowska
27.09.2007 - 13:04Dodano stronęNr 87 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. OlsztynDorota Nowakowska
27.09.2007 - 13:03Uaktualniono stronęNr 86 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie Wydziału LekarskiegoDorota Nowakowska
27.09.2007 - 13:02Dodano stronęNr 86 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie Wydziału LekarskiegoDorota Nowakowska
27.09.2007 - 13:01Uaktualniono stronęNr 85 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causaDorota Nowakowska
27.09.2007 - 13:01Dodano stronęNr 85 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causaDorota Nowakowska
27.09.2007 - 12:59Dodano stronęNr 84 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 12:56Uaktualniono stronęNr 81 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk TechnicznychDorota Nowakowska
27.09.2007 - 12:56Uaktualniono stronęNr 83 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
27.09.2007 - 12:55Dodano stronęNr 83 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
27.09.2007 - 12:54Dodano stronęNr 82 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causaDorota Nowakowska
27.09.2007 - 12:52Dodano stronęNr 81 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk TechnicznychDorota Nowakowska
27.09.2007 - 12:51Dodano stronęNr 80 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu Studiów PodyplomowychDorota Nowakowska
27.09.2007 - 12:19Dodano stronęNr 79 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłatDorota Nowakowska
27.09.2007 - 12:14Dodano stronęNr 78 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickimDorota Nowakowska
27.09.2007 - 11:50Dodano stronęNr 77 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 11:47Dodano stronęNr 76 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 11:42Dodano stronęNr 75 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2006 rokuDorota Nowakowska
27.09.2007 - 10:39Dodano stronęNr 74 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 rokuDorota Nowakowska
27.09.2007 - 10:20Uaktualniono stronęNr 73 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 10:19Dodano stronęNr 73 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 10:11Dodano stronęNr 72 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:51Dodano stronę Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w UniwersytecieDorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:43Dodano stronęNr 70 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:40Dodano stronęNr 69 z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku dwurodzinnego wraz z prawem własności gruntu położonego w Olsztynie – Gutkowo 34Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:39Dodano stronęNr 68 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”Dorota Nowakowska