Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
27.09.2007 - 12:19Dodano stronęNr 79 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłatDorota Nowakowska
27.09.2007 - 12:14Dodano stronęNr 78 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickimDorota Nowakowska
27.09.2007 - 11:50Dodano stronęNr 77 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 11:47Dodano stronęNr 76 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 11:42Dodano stronęNr 75 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2006 rokuDorota Nowakowska
27.09.2007 - 10:39Dodano stronęNr 74 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 rokuDorota Nowakowska
27.09.2007 - 10:20Uaktualniono stronęNr 73 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 10:19Dodano stronęNr 73 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 10:11Dodano stronęNr 72 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:51Dodano stronę Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w UniwersytecieDorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:43Dodano stronęNr 70 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:40Dodano stronęNr 69 z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku dwurodzinnego wraz z prawem własności gruntu położonego w Olsztynie – Gutkowo 34Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:39Dodano stronęNr 68 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:37Dodano stronęNr 67 z dnia 28 kwietnia 2006 r. sprawie projektu zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 rokuDorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:33Dodano stronęNr 66 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o ŻywnościDorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:30Dodano stronęNr 65 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku „stosunki międzynarodowe”Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:28Dodano stronęNr 64 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznychDorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:26Dodano stronęNr 63 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Litewską Akademią Weterynaryjną w KownieDorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:25Dodano stronęUchwała Nr 62 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rybołówstwa w Shanghai, Chiny.Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:23Dodano stronęNr 61 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Chmielnickim Uniwersytetem Państwowym, UkrainaDorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:22Dodano stronęNr 60 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:20Dodano stronęNr 59 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej na lata 2007/2013Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:18Dodano stronęNr 58 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 53 z 24 lutego 2006 rokuDorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:16Dodano stronęNr 57 z dnia 31 marca 2006 r w sprawie przeznaczenia na realizację zadań inwestycyjnych środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomościDorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:14Dodano stronęNr 56 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2005 rokDorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:11Dodano stronęNr 55 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causaDorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:10Dodano stronęNr 54 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, WłochyDorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:08Dodano stronęNr 53 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie planu zadań inwestycyjnych realizujących cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006.Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:05Uaktualniono stronęNr 46 z dnia 27 stycznia 2006 r w sprawie wyboru rektora i prorektorów na kadencję 2006/2008Dorota Nowakowska
27.09.2007 - 09:04Uaktualniono stronęNr 46 z dnia 27 stycznia 2006 r w sprawie wyboru rektora i prorektorów na kadencję 2006/2008Dorota Nowakowska