Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
04.10.2007 - 12:53Dodano stronęRegulamin studiów doktoranckich w UWM w OlsztynieDorota Nowakowska
04.10.2007 - 12:36Uaktualniono stronęRegulamin studiów podyplomowychDorota Nowakowska
04.10.2007 - 12:34Uaktualniono stronęRegulamin studiów podyplomowychDorota Nowakowska
04.10.2007 - 12:33Dodano stronęRegulamin studiów podyplomowychDorota Nowakowska
04.10.2007 - 12:27Dodano stronęRegulamin studiówDorota Nowakowska
04.10.2007 - 12:26Uaktualniono stronęNr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
04.10.2007 - 08:37Uaktualniono stronęRegulamin mieszkańców Domów Studenckich UWMDorota Nowakowska
04.10.2007 - 08:37Dodano stronęRegulamin mieszkańców Domów Studenckich UWMDorota Nowakowska
04.10.2007 - 08:11Uaktualniono stronęRegulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
04.10.2007 - 08:09Uaktualniono stronęRegulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
04.10.2007 - 08:08Dodano stronęRegulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
04.10.2007 - 07:07Uaktualniono stronęRegulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
04.10.2007 - 07:04Uaktualniono stronęRegulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
04.10.2007 - 07:04Dodano stronęRegulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
03.10.2007 - 12:49Dodano stronęRegulamin udzielania zamówień publicznychDorota Nowakowska
03.10.2007 - 12:44Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny UWM Dorota Nowakowska
03.10.2007 - 12:42Dodano stronęRegulamin organizacyjny UWM Dorota Nowakowska
03.10.2007 - 11:30Dodano stronęRegulamin funkcjonowania Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Nowakowska
03.10.2007 - 11:19Dodano stronęRegulamin organizacyjny Biblioteki UniwersyteckiejDorota Nowakowska
03.10.2007 - 10:46Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i SportuDorota Nowakowska
03.10.2007 - 10:40Dodano stronęRegulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i SportuDorota Nowakowska
03.10.2007 - 10:13Dodano stronęRegulamin organizacyjny Studium Języków ObcychDorota Nowakowska
03.10.2007 - 10:05Dodano stronęRegulamin organizacyjny zakładu (kliniki)Dorota Nowakowska
03.10.2007 - 09:58Dodano stronęRegulamin organizacyjny katedryDorota Nowakowska
03.10.2007 - 09:53Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWMDorota Nowakowska
03.10.2007 - 09:52Dodano stronęRegulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWMDorota Nowakowska
03.10.2007 - 09:41Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny wydziału UWMDorota Nowakowska
03.10.2007 - 09:40Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny wydziału UWMDorota Nowakowska
03.10.2007 - 09:37Dodano stronęRegulamin organizacyjny wydziału UWMDorota Nowakowska
03.10.2007 - 09:26Dodano stronęRegulamin Senatu UWMDorota Nowakowska