Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
01.08.2018 - 09:23Uaktualniono stronękonkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w OlsztynieZofia Konopka
01.08.2018 - 09:22Uaktualniono stronękonkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w OlsztynieZofia Konopka
26.07.2018 - 13:48Uaktualniono stronęNr 57/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
26.07.2018 - 13:43Uaktualniono stronęNr 56/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
26.07.2018 - 13:37Uaktualniono stronęNr 55/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
26.07.2018 - 13:20Uaktualniono stronęNr 53/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw pracowniczychZofia Konopka
26.07.2018 - 13:15Uaktualniono stronęNr 52/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
20.07.2018 - 23:45Usunięto stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty
20.07.2018 - 13:58Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
19.07.2018 - 11:29Uaktualniono stronęNr 51/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury”Zofia Konopka
19.07.2018 - 10:28Uaktualniono stronęNr 50/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów...Zofia Konopka
19.07.2018 - 10:17Uaktualniono stronęNr 49/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i ...Zofia Konopka
19.07.2018 - 10:11Uaktualniono stronęNr 48 /2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki Zofia Konopka
19.07.2018 - 10:04Uaktualniono stronęNr 47/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów...Zofia Konopka
18.07.2018 - 23:45Usunięto stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika kwestury
17.07.2018 - 10:23Uaktualniono stronęNr 51/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Zofia Konopka
12.07.2018 - 14:01Uaktualniono stronęNR 324 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rokZofia Konopka
12.07.2018 - 14:00Uaktualniono stronęNR 323 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego jednostek tworzących Collegium Medicum na 2018 rok Zofia Konopka
12.07.2018 - 13:54Uaktualniono stronęNR 322 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok (bez jednostek tworzących Collegium Medicum)Zofia Konopka
12.07.2018 - 13:52Uaktualniono stronęNr 343 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego wZofia Konopka
12.07.2018 - 13:45Uaktualniono stronęNr 342 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 284/16 zabudowanej budynkiem kotłowni lokalnej, położonej we wsi Łężany, gmina ReszelZofia Konopka
12.07.2018 - 13:38Uaktualniono stronęNr 341 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Tuwima w OlsztynieZofia Konopka
12.07.2018 - 10:58Uaktualniono stronęNr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)Zofia Konopka
12.07.2018 - 10:52Uaktualniono stronęOchrona danych osobowychZofia Konopka
12.07.2018 - 10:41Uaktualniono stronęNr 341 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Tuwima w OlsztynieZofia Konopka
12.07.2018 - 10:34Uaktualniono stronęNr 340 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Tuwima w OlsztynieZofia Konopka
11.07.2018 - 14:38Uaktualniono stronęOchrona danych osobowychZofia Konopka
11.07.2018 - 14:37Uaktualniono stronęOchrona danych osobowychZofia Konopka
11.07.2018 - 14:08Uaktualniono stronęNr 333 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów...Zofia Konopka
11.07.2018 - 14:03Uaktualniono stronęSprawy kadroweZofia Konopka