Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
02.05.2018 - 10:15Uaktualniono stronęS T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia Zofia Konopka
02.05.2018 - 10:05Uaktualniono stronęTECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM Zofia Konopka
26.04.2018 - 11:32Uaktualniono stronęTECHNOLOG W CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH Zofia Konopka
26.04.2018 - 11:10Usunięto stronękonkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej Zofia Konopka
26.04.2018 - 11:09Usunięto stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
26.04.2018 - 10:47Uaktualniono stronęTECHNOLOG W CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH Zofia Konopka
26.04.2018 - 10:01Uaktualniono stronęNr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... Zofia Konopka
26.04.2018 - 09:38Uaktualniono stronęNr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... Zofia Konopka
26.04.2018 - 09:37Uaktualniono stronęNr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... Zofia Konopka
24.04.2018 - 09:10Uaktualniono stronęNr 264 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2018 rokuZofia Konopka
24.04.2018 - 08:55Uaktualniono stronęWydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Zofia Konopka
23.04.2018 - 09:25Uaktualniono stronęNr 21/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesoraZofia Konopka
18.04.2018 - 09:27Uaktualniono stronęBiuro ds. NaukiZofia Konopka
18.04.2018 - 09:27Uaktualniono stronęBiuro ds. NaukiZofia Konopka
18.04.2018 - 08:39Uaktualniono stronęArchiwum i Muzeum UWMZofia Konopka
18.04.2018 - 08:16Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
17.04.2018 - 15:45Uaktualniono stronęNr 27/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”Zofia Konopka
17.04.2018 - 14:59Uaktualniono stronęNr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... Zofia Konopka
16.04.2018 - 13:53Uaktualniono stronęSekcja SocjalnaZofia Konopka
16.04.2018 - 13:48Uaktualniono stronęDział KadrZofia Konopka
10.04.2018 - 14:03Uaktualniono stronęNr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zasad organizacji konferencji naukowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
10.04.2018 - 09:14Uaktualniono stronęNr 25/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
10.04.2018 - 08:48Uaktualniono stronęNr 24/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o ZdrowiuZofia Konopka
10.04.2018 - 08:45Uaktualniono stronęNr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zasad organizacji konferencji naukowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
09.04.2018 - 11:44Uaktualniono stronęNr 22/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn.„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”Zofia Konopka
09.04.2018 - 11:43Uaktualniono stronęNr 22/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn.„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”Zofia Konopka
05.04.2018 - 11:45Uaktualniono stronęNr 15/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2018 rokuZofia Konopka
04.04.2018 - 10:33Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
04.04.2018 - 09:13Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
03.04.2018 - 19:20Uaktualniono stronęNr 16/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach Zofia Konopka