Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
06.11.2018 - 12:43Uaktualniono stronęNr 87/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-MazurskimZofia Konopka
06.11.2018 - 12:31Uaktualniono stronęBiuro Kontroli WewnętrznejZofia Konopka
06.11.2018 - 12:24Uaktualniono stronęNr 87/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-MazurskimZofia Konopka
06.11.2018 - 12:22Uaktualniono stronęUmowa zlecenia Zofia Konopka
06.11.2018 - 12:22Uaktualniono stronęNr 87/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-MazurskimZofia Konopka
06.11.2018 - 12:19Uaktualniono stronęUmowa o dzieło Zofia Konopka
06.11.2018 - 12:16Uaktualniono stronęUmowa zlecenia Zofia Konopka
06.11.2018 - 12:10Uaktualniono stronęUmowa zlecenia Zofia Konopka
06.11.2018 - 12:01Uaktualniono stronęNr 87/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-MazurskimZofia Konopka
05.11.2018 - 17:19Uaktualniono stronęNr 75/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie harmonogramu działań objętych Uchwałą Nr 344 Senatu z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
05.11.2018 - 17:11Uaktualniono stronęNr 74/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale HumanistycznymZofia Konopka
05.11.2018 - 17:05Uaktualniono stronęNr 73/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 50/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
05.11.2018 - 16:58Uaktualniono stronęNr 72/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztZofia Konopka
05.11.2018 - 16:53Uaktualniono stronęNr 71/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
05.11.2018 - 16:18Uaktualniono stronęNr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w EłkuZofia Konopka
05.11.2018 - 16:18Uaktualniono stronęNr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w EłkuZofia Konopka
05.11.2018 - 16:14Uaktualniono stronęNr 88/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale LekarskimZofia Konopka
05.11.2018 - 16:14Uaktualniono stronęNr 88/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale LekarskimZofia Konopka
05.11.2018 - 16:10Uaktualniono stronęNr 86/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”Zofia Konopka
01.11.2018 - 00:45Usunięto stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni technologa w Instytucie Geodezji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - 1/2 etatu
31.10.2018 - 16:47Uaktualniono stronęNr 70/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-2021Zofia Konopka
31.10.2018 - 16:43Uaktualniono stronęNr 69/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
31.10.2018 - 16:36Uaktualniono stronęNr 87/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-MazurskimZofia Konopka
31.10.2018 - 16:31Uaktualniono stronęNr 86/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”Zofia Konopka
31.10.2018 - 16:07Uaktualniono stronęNr 85/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Animacja kultury”Zofia Konopka
31.10.2018 - 15:57Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY (umowa na zastępstwo) Zofia Konopka
31.10.2018 - 15:55Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ LEKARSKI KATEDRA FIZJOLOGII CZŁOWIEKA ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGA (umowa na zastępstwo) Zofia Konopka
31.10.2018 - 15:39Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni technologa w Instytucie Geodezji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - 1/2 etatuZofia Konopka
31.10.2018 - 15:34Uaktualniono stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA/SPECJALISTĘ W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Zofia Konopka
31.10.2018 - 15:34Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJZofia Konopka