Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
16.10.2017 - 13:38Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychZofia Konopka
16.10.2017 - 13:25Usunięto stronęKatedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko doktorantaZofia Konopka
16.10.2017 - 13:25Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOZofia Konopka
13.10.2017 - 12:42Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychDorota Januszko
13.10.2017 - 12:40Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychDorota Januszko
12.10.2017 - 08:53Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIEZofia Konopka
05.10.2017 - 13:16Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
05.10.2017 - 12:19Uaktualniono stronęNr 200 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
05.10.2017 - 08:53Uaktualniono stronęStatut UWMZofia Konopka
03.10.2017 - 13:22Uaktualniono stronęNr 59/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 rokuZofia Konopka
03.10.2017 - 12:13Uaktualniono stronęNr 200 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
03.10.2017 - 11:43Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
03.10.2017 - 11:34Uaktualniono stronęNr 83/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-MazurskiegoZofia Konopka
03.10.2017 - 11:33Uaktualniono stronęNr 83/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-MazurskiegoZofia Konopka
03.10.2017 - 11:24Uaktualniono stronęNr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
03.10.2017 - 11:23Uaktualniono stronęNr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
03.10.2017 - 10:29Uaktualniono stronęNr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
03.10.2017 - 10:23Uaktualniono stronęNr 80/2017 z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie 76/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” Zofia Konopka
03.10.2017 - 10:16Uaktualniono stronęNr 79/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”Zofia Konopka
03.10.2017 - 09:58Uaktualniono stronęNr 78/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyporządkowania studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: medycyna do Wydziału LekarskiegoZofia Konopka
03.10.2017 - 09:23Uaktualniono stronęNr 64/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
03.10.2017 - 09:14Uaktualniono stronęNr 63/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich Zofia Konopka
03.10.2017 - 08:58Uaktualniono stronęNr 62/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany terminów składania wniosków o przyznanie stypendiów i wypłaty świadczeń w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale LekarskimZofia Konopka
03.10.2017 - 08:52Uaktualniono stronęNr 61/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-MazurskiegoZofia Konopka
28.09.2017 - 14:35Uaktualniono stronęNr 199 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2017 rokZofia Konopka
27.09.2017 - 13:13Uaktualniono stronęNr 198 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
27.09.2017 - 12:54Uaktualniono stronęNr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki ..."Zofia Konopka
27.09.2017 - 12:40Uaktualniono stronęNr 196 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Zasad podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020 w Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie”Zofia Konopka
27.09.2017 - 12:26Uaktualniono stronęNr 195 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
27.09.2017 - 12:25Uaktualniono stronęNr 195 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020Zofia Konopka