Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
20.06.2017 - 07:31Uaktualniono stronęNr 155 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na 2017 rok Zofia Konopka
19.06.2017 - 11:41Uaktualniono stronęNr 53/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
19.06.2017 - 10:53Uaktualniono stronęNr 52/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
13.06.2017 - 14:49Uaktualniono stronęKonkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Januszko
13.06.2017 - 10:30Uaktualniono stronęKonkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieAdministrator
13.06.2017 - 10:21Uaktualniono stronęKonkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Januszko
08.06.2017 - 12:58Uaktualniono stronęNr 51/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i TerapeutycznychZofia Konopka
08.06.2017 - 12:47Uaktualniono stronęNr 50/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowychZofia Konopka
08.06.2017 - 12:46Uaktualniono stronęNr 50/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowychZofia Konopka
08.06.2017 - 10:50Uaktualniono stronęNr 49/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie"Zofia Konopka
08.06.2017 - 10:12Uaktualniono stronęWładze Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i BudownictwaZofia Konopka
08.06.2017 - 09:54Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i BudownictwaZofia Konopka
08.06.2017 - 09:29Uaktualniono stronęRegionalne Centrum InformatyczneZofia Konopka
08.06.2017 - 09:23Uaktualniono stronęKwesturaZofia Konopka
08.06.2017 - 09:05Uaktualniono stronęKatedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko doktorantaZofia Konopka
08.06.2017 - 08:56Usunięto stronękonkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychZofia Konopka
08.06.2017 - 08:56Usunięto stronękonkurs na stanowisko specjalisty inzynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychZofia Konopka
08.06.2017 - 08:55Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGOZofia Konopka
08.06.2017 - 08:55Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄZofia Konopka
08.06.2017 - 08:21Uaktualniono stronęBiuro Informatycznej Obsługi StudiówZofia Konopka
07.06.2017 - 08:46Uaktualniono stronęNr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zofia Konopka
06.06.2017 - 09:28Uaktualniono stronęRegulamin organizacyjny UWM Zofia Konopka
01.06.2017 - 13:47Uaktualniono stronęNr 40/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 Zofia Konopka
01.06.2017 - 13:46Uaktualniono stronęNr 40/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 Zofia Konopka
01.06.2017 - 13:41Uaktualniono stronęNr 39/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickichZofia Konopka
01.06.2017 - 13:31Uaktualniono stronęNr 38/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zofia Konopka
01.06.2017 - 13:13Uaktualniono stronęNr 37/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o ŻywnościZofia Konopka
01.06.2017 - 13:07Uaktualniono stronęNr 48/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Zofia Konopka
01.06.2017 - 12:57Uaktualniono stronęNr 47/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o ZdrowiuZofia Konopka
01.06.2017 - 12:40Uaktualniono stronęNr 46/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”Zofia Konopka