Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
23.02.2018 - 14:37Uaktualniono stronęSprawy socjalneZofia Konopka
23.02.2018 - 14:33Uaktualniono stronęNr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
23.02.2018 - 12:47Uaktualniono stronęNr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
23.02.2018 - 12:36Uaktualniono stronęNr 9/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie programu finansowania trzymiesięcznych naukowych staży zagranicznych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
23.02.2018 - 12:23Uaktualniono stronę WARTOWNIK W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJZofia Konopka
22.02.2018 - 13:11Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJZofia Konopka
22.02.2018 - 13:11Uaktualniono stronę PRACOWNIK W KASIE PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJZofia Konopka
22.02.2018 - 11:42Uaktualniono stronęNr 134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowaniaZofia Konopka
19.02.2018 - 14:52Uaktualniono stronęNr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Zofia Konopka
16.02.2018 - 14:42Uaktualniono stronęNr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 rokuw sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowychZofia Konopka
16.02.2018 - 14:38Uaktualniono stronęNr 8/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
16.02.2018 - 14:32Uaktualniono stronęNr 7/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 rokuZofia Konopka
16.02.2018 - 14:25Usunięto stronęNr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości” Zofia Konopka
16.02.2018 - 14:25Uaktualniono stronęNr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości”Zofia Konopka
16.02.2018 - 14:24Uaktualniono stronęNr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości” Zofia Konopka
16.02.2018 - 14:16Uaktualniono stronęNr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości”Zofia Konopka
16.02.2018 - 14:13Uaktualniono stronęNr 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
16.02.2018 - 14:04Uaktualniono stronęNr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wielkości wskaźników zużycia nośników energetycznych i pozostałych mediów w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
16.02.2018 - 13:57Uaktualniono stronęNr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału LekarskiegoZofia Konopka
16.02.2018 - 13:56Uaktualniono stronęNr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału LekarskiegoZofia Konopka
16.02.2018 - 13:53Uaktualniono stronęNr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego Zofia Konopka
16.02.2018 - 13:48Uaktualniono stronęNr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału LekarskiZofia Konopka
15.02.2018 - 16:08Uaktualniono stronęNr 101/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o ŻywnościZofia Konopka
15.02.2018 - 16:00Uaktualniono stronęNr 100/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zofia Konopka
15.02.2018 - 15:43Uaktualniono stronęNr 5/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
15.02.2018 - 15:40Uaktualniono stronęNr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 52/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkanioweZofia Konopka
15.02.2018 - 15:37Uaktualniono stronęNr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Zofia Konopka
15.02.2018 - 15:32Uaktualniono stronęNr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjych na Wydziale Nauk EkonomicznychZofia Konopka
15.02.2018 - 15:29Uaktualniono stronęNr 5/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
15.02.2018 - 14:58Uaktualniono stronęNr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”Zofia Konopka