Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
25.10.2017 - 08:24Uaktualniono stronęNr 68/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
24.10.2017 - 13:32Uaktualniono stronęNr 67/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji w Kętrzynie Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pn. „Kętrzyn miastem uniwersyteckim”Zofia Konopka
24.10.2017 - 13:04Uaktualniono stronęNr 91/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-MazurskZofia Konopka
24.10.2017 - 12:04Uaktualniono stronęNr 91/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-MazurskZofia Konopka
23.10.2017 - 10:41Uaktualniono stronęCZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2016-2020Zofia Konopka
23.10.2017 - 10:04Uaktualniono stronęCentrum Badań Energii OdnawialnejZofia Konopka
23.10.2017 - 08:53Uaktualniono stronęNR 163 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Zofia Konopka
20.10.2017 - 13:31Uaktualniono stronękonkurs na stypendium w ramach projektu OPUSZofia Konopka
20.10.2017 - 08:59Uaktualniono stronęRegulamin studiów doktoranckich w UWM w OlsztynieZofia Konopka
20.10.2017 - 07:16Uaktualniono stronęNr 90/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
19.10.2017 - 14:48Uaktualniono stronęNr 90/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
19.10.2017 - 13:50Uaktualniono stronęNr 89/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05. 03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”Zofia Konopka
18.10.2017 - 10:19Uaktualniono stronęNr 88/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk EkonomicznychZofia Konopka
18.10.2017 - 10:14Uaktualniono stronęNr 87/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i AdministracjiZofia Konopka
17.10.2017 - 14:08Uaktualniono stronęNr 86/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” Zofia Konopka
17.10.2017 - 14:02Uaktualniono stronęNr 85/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
17.10.2017 - 13:22Uaktualniono stronęSprawy socjalneZofia Konopka
17.10.2017 - 12:34Uaktualniono stronęNr 84/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i BudownictwaZofia Konopka
17.10.2017 - 12:19Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZZofia Konopka
17.10.2017 - 12:17Uaktualniono stronęNr 66/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany nazwy stanowiska Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej na Prorektor ds. Collegium MedicumZofia Konopka
17.10.2017 - 12:13Uaktualniono stronęNr 65/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
17.10.2017 - 07:17Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOZofia Konopka
16.10.2017 - 23:45Usunięto stronęKonkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
16.10.2017 - 14:49Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOZofia Konopka
16.10.2017 - 14:30Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIEZofia Konopka
16.10.2017 - 14:25Usunięto stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
16.10.2017 - 14:25Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
16.10.2017 - 14:25Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO KONSULTANTA W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Zofia Konopka
16.10.2017 - 14:01Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSTRUKTORA DS. WOKALNYCH ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „KORTOWO” Zofia Konopka
16.10.2017 - 14:01Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIEZofia Konopka