Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
09.05.2018 - 08:59Uaktualniono stronęNr 28/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie stosowania znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
08.05.2018 - 14:20Uaktualniono stronęRegionalne Centrum InformatyczneZofia Konopka
08.05.2018 - 11:15Uaktualniono stronęKONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
08.05.2018 - 08:59Uaktualniono stronęNr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
07.05.2018 - 13:31Uaktualniono stronęNr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... Zofia Konopka
07.05.2018 - 13:30Uaktualniono stronęNr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... Zofia Konopka
04.05.2018 - 13:19Uaktualniono stronęNr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
04.05.2018 - 12:17Uaktualniono stronęNr 293 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-MazuZofia Konopka
04.05.2018 - 12:17Uaktualniono stronęNr 293 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-MazuZofia Konopka
04.05.2018 - 12:08Uaktualniono stronęNr 292 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu..."Zofia Konopka
04.05.2018 - 11:50Uaktualniono stronęNr 291 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia..."Zofia Konopka
04.05.2018 - 10:54Uaktualniono stronęNr 290 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w OlsztynieZofia Konopka
04.05.2018 - 10:08Uaktualniono stronęNr 289 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum - Narodowe Centrum Badań Bałtyckich Zofia Konopka
04.05.2018 - 09:50Uaktualniono stronęNr 288 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego” Zofia Konopka
04.05.2018 - 09:43Uaktualniono stronęNr 287 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
04.05.2018 - 09:31Uaktualniono stronęNr 286 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
04.05.2018 - 09:16Uaktualniono stronęNr 285 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2018 rokuZofia Konopka
02.05.2018 - 16:51Uaktualniono stronęNr 284 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2018 roku Zofia Konopka
02.05.2018 - 16:18Usunięto stronęNr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityceZofia Konopka
02.05.2018 - 16:17Uaktualniono stronęNr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityceZofia Konopka
02.05.2018 - 12:25Uaktualniono stronęNr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityceZofia Konopka
02.05.2018 - 11:56Uaktualniono stronęNr 282 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich Zofia Konopka
02.05.2018 - 11:24Uaktualniono stronęNr 281 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 660 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 23 marca 2013 roku... Zofia Konopka
02.05.2018 - 11:17Uaktualniono stronęNr 280 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomu i profilu kształcenia kierunku odnawialne źródła energiiZofia Konopka
02.05.2018 - 11:09Uaktualniono stronęNr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w UniwersytecieZofia Konopka
02.05.2018 - 10:33Uaktualniono stronęNr 278 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”Zofia Konopka
02.05.2018 - 10:24Uaktualniono stronęNr 277 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
02.05.2018 - 10:23Uaktualniono stronęNr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
02.05.2018 - 10:21Uaktualniono stronęNr 275 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rokZofia Konopka
02.05.2018 - 10:15Uaktualniono stronęS T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia Zofia Konopka