Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
01.07.2017 - 08:33Uaktualniono stronęNr 59/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckichZofia Konopka
01.07.2017 - 08:18Uaktualniono stronęNr 56/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Nauki i Współpracy z GospodarkąZofia Konopka
01.07.2017 - 08:13Uaktualniono stronęNr 57/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
01.07.2017 - 08:01Uaktualniono stronęNr 55/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” Zofia Konopka
01.07.2017 - 07:54Uaktualniono stronęNr 54/2017 z dnia 29 maja 2017 roku uchylające Zarządzenie Nr 47/2000 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2000 roku w sprawie zasad zatrudniania pracowników naukowo-technicznych Zofia Konopka
01.07.2017 - 07:48Uaktualniono stronęNr 49/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-MazurskiegoZofia Konopka
01.07.2017 - 07:38Uaktualniono stronęNr 48/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych Zofia Konopka
01.07.2017 - 07:23Uaktualniono stronęNr 47/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
29.06.2017 - 13:55Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
29.06.2017 - 13:37Uaktualniono stronęStruktura Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
29.06.2017 - 13:33Uaktualniono stronęWładze Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
29.06.2017 - 13:29Uaktualniono stronęWydział Nauki o ŻywnościZofia Konopka
29.06.2017 - 11:08Uaktualniono stronęNr 175 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie osobowejZofia Konopka
29.06.2017 - 09:25Uaktualniono stronęNr 150 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
29.06.2017 - 09:25Uaktualniono stronęNr 174 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie osobowejZofia Konopka
29.06.2017 - 09:23Uaktualniono stronęNr 173 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia kierunku towaroznawstwoZofia Konopka
29.06.2017 - 09:10Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. ZADAŃ UCZELNI MEDYCZNEJ prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZZofia Konopka
29.06.2017 - 09:08Uaktualniono stronęBiuro RektoraZofia Konopka
29.06.2017 - 09:02Uaktualniono stronęBiuro RektoraZofia Konopka
29.06.2017 - 08:55Uaktualniono stronęNr 172 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rokZofia Konopka
28.06.2017 - 13:37Uaktualniono stronęNr 171 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)Zofia Konopka
28.06.2017 - 12:47Uaktualniono stronęKONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
28.06.2017 - 08:24Uaktualniono stronęNr 170 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2017 rokZofia Konopka
27.06.2017 - 14:24Uaktualniono stronęNr 58/2017 z dnia 20 czerwca 2017roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich Zofia Konopka
22.06.2017 - 21:51Uaktualniono stronęNr 48/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Zofia Konopka
21.06.2017 - 09:24Uaktualniono stronęNr 46/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 60/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk MedycznychZofia Konopka
21.06.2017 - 09:14Uaktualniono stronęNr 45/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
21.06.2017 - 09:03Uaktualniono stronęNr 44/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Fontes Slavia Orthodoxa” Zofia Konopka
21.06.2017 - 08:26Uaktualniono stronęNr 42/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji OceniającejZofia Konopka
21.06.2017 - 08:10Uaktualniono stronęNr 41/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 42/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka