Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
20.11.2018 - 14:43Uaktualniono stronęMiędzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny Zofia Konopka
20.11.2018 - 00:45Usunięto stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika inżynieryjno-technicznego
19.11.2018 - 09:08Uaktualniono stronęZebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadrZofia Konopka
16.11.2018 - 11:22Uaktualniono stronęZebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadrZofia Konopka
16.11.2018 - 11:03Usunięto stronęZebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadrZofia Konopka
16.11.2018 - 11:03Uaktualniono stronęZebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadrZofia Konopka
15.11.2018 - 13:33Uaktualniono stronęUprawnienia do nadawania stopnia naukowegoZofia Konopka
15.11.2018 - 13:16Uaktualniono stronęZamówienia publiczneZofia Konopka
14.11.2018 - 15:53Uaktualniono stronękonkurs na stanowisko specjalisty w CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Zofia Konopka
14.11.2018 - 11:02Uaktualniono stronęCENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologaZofia Konopka
14.11.2018 - 11:01Uaktualniono stronęCENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologaZofia Konopka
14.11.2018 - 11:01Uaktualniono stronęCENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologaZofia Konopka
14.11.2018 - 10:57Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika inżynieryjno-technicznegoZofia Konopka
14.11.2018 - 10:50Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY (umowa na zastępstwo) Zofia Konopka
14.11.2018 - 10:50Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ LEKARSKI KATEDRA FIZJOLOGII CZŁOWIEKA ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGA (umowa na zastępstwo) Zofia Konopka
14.11.2018 - 10:50Usunięto stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku technologa Zofia Konopka
14.11.2018 - 10:49Usunięto stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku technologa (umowa o pracę na zastępstwo)Zofia Konopka
14.11.2018 - 10:49Usunięto stronęCENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychZofia Konopka
14.11.2018 - 10:49Usunięto stronęKonkurs na stanowisko Brokera InnowacjiZofia Konopka
14.11.2018 - 10:49Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KANCLERZA DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCHZofia Konopka
10.11.2018 - 00:45Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGA
09.11.2018 - 13:49Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika inżynieryjno-technicznegoDorota Januszko
09.11.2018 - 13:12Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWMDorota Januszko
07.11.2018 - 10:34Uaktualniono stronęZakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany Spółka z o.o.Zofia Konopka
07.11.2018 - 10:24Uaktualniono stronęZakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany Spółka z o.o.Zofia Konopka
07.11.2018 - 09:57Uaktualniono stronęZakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany Spółka z o.o.Zofia Konopka
07.11.2018 - 09:36Uaktualniono stronęNr 87/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-MazurskimZofia Konopka
07.11.2018 - 09:34Uaktualniono stronęUmowa zlecenia Zofia Konopka
06.11.2018 - 12:47Uaktualniono stronęCENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa (1/4 etatu) w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Zofia Konopka
06.11.2018 - 12:45Uaktualniono stronęUmowa zlecenia Zofia Konopka