Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
31.08.2018 - 23:45Usunięto stronę Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej
23.08.2018 - 12:10Uaktualniono stronę Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej Dorota Januszko
14.08.2018 - 14:10Uaktualniono stronęNr 61/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWRZofia Konopka
14.08.2018 - 13:52Uaktualniono stronęNr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
14.08.2018 - 13:39Uaktualniono stronęNr 59/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania usługi szybkiego pisania na klawiaturze podczas zajęć dydaktycznych w ramach wsparcia studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
14.08.2018 - 13:31Uaktualniono stronęNr 58/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku zmieniające Zarządzenie 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki Zofia Konopka
14.08.2018 - 13:13Uaktualniono stronęNr 56/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia ursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (ze zm.)Zofia Konopka
14.08.2018 - 12:16Uaktualniono stronęNr 37/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych...Zofia Konopka
14.08.2018 - 09:59Uaktualniono stronękonkurs na 2 stanowiska instruktora symulacji medycznej – pełny etatZofia Konopka
13.08.2018 - 14:18Uaktualniono stronęNr 59/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
13.08.2018 - 12:28Uaktualniono stronęNr 58/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-2018Zofia Konopka
06.08.2018 - 10:33Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH Zofia Konopka
06.08.2018 - 10:07Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH Zofia Konopka
02.08.2018 - 13:06Uaktualniono stronęNr 55/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
02.08.2018 - 12:58Uaktualniono stronęNr 54/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Kurs języka polskiego jako obcego” realizowanego w Centrum Kultury...Zofia Konopka
02.08.2018 - 12:55Uaktualniono stronęNr 53/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń...Zofia Konopka
02.08.2018 - 12:48Uaktualniono stronęNr 52/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny” Zofia Konopka
02.08.2018 - 11:07Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURYZofia Konopka
02.08.2018 - 10:44Uaktualniono stronękonkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w OlsztynieZofia Konopka
02.08.2018 - 10:41Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURYZofia Konopka
01.08.2018 - 09:33Usunięto stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓWZofia Konopka
01.08.2018 - 09:30Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA DS. NAUKI Zofia Konopka
01.08.2018 - 09:30Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKIZofia Konopka
01.08.2018 - 09:30Usunięto stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ DS. MONITORINGU W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringuZofia Konopka
01.08.2018 - 09:29Usunięto stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etatZofia Konopka
01.08.2018 - 09:29Usunięto stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etatZofia Konopka
01.08.2018 - 09:29Usunięto stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. staży naukowych i naukowo-dydaktycznychZofia Konopka
01.08.2018 - 09:28Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURYZofia Konopka
01.08.2018 - 09:28Usunięto stronęKONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
01.08.2018 - 09:27Usunięto stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW Zofia Konopka