Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
02.10.2018 - 12:17Uaktualniono stronęNr 65/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”Zofia Konopka
02.10.2018 - 12:09Uaktualniono stronęNr 69/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o ZdrowiuZofia Konopka
02.10.2018 - 11:52Uaktualniono stronęNr 68/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.: ”Realizacja programów stażowych...Zofia Konopka
02.10.2018 - 10:45Uaktualniono stronęNr 67/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 17.: „Podniesienie kompetencji zarządczych...Zofia Konopka
28.09.2018 - 09:36Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni koordynatora ds. budowlanychZofia Konopka
27.09.2018 - 13:01Uaktualniono stronęOchrona danych osobowychZofia Konopka
27.09.2018 - 12:45Uaktualniono stronęNr 72/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
27.09.2018 - 08:59Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCHZofia Konopka
26.09.2018 - 13:00Uaktualniono stronę Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej Zofia Konopka
17.09.2018 - 11:33Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ SZTUKI, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGOZofia Konopka
14.09.2018 - 13:24Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH Zofia Konopka
14.09.2018 - 13:24Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURYZofia Konopka
14.09.2018 - 13:24Usunięto stronęKonkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w OlsztynieZofia Konopka
14.09.2018 - 13:23Usunięto stronękonkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w OlsztynieZofia Konopka
14.09.2018 - 13:23Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI, KATEDRA ANATOMII ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU LABORANTAZofia Konopka
14.09.2018 - 08:10Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI, KATEDRA PATOFIZJOLOGII ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO Zofia Konopka
13.09.2018 - 08:35Uaktualniono stronęCennik Materiałów PromocyjnychZofia Konopka
12.09.2018 - 08:49Uaktualniono stronęUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko referenta/specjalistę w Centrum Innowacji i Transferu TechnologiiZofia Konopka
11.09.2018 - 13:09Uaktualniono stronęNr 57/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”Zofia Konopka
11.09.2018 - 09:52Uaktualniono stronęInformacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”Zofia Konopka
10.09.2018 - 12:53Uaktualniono stronęNr 61/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWRZofia Konopka
10.09.2018 - 12:44Uaktualniono stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW Zofia Konopka
10.09.2018 - 12:35Uaktualniono stronęNr 64/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań NaukowychZofia Konopka
10.09.2018 - 12:28Uaktualniono stronęNr 63/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zofia Konopka
10.09.2018 - 12:19Uaktualniono stronęNr 62/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w OlsztynieZofia Konopka
10.09.2018 - 08:41Uaktualniono stronęBiuro ds. NaukiZofia Konopka
07.09.2018 - 10:06Uaktualniono stronęNr 339 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uczelni wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystycznąZofia Konopka
06.09.2018 - 12:58Uaktualniono stronęDział KadrZofia Konopka
05.09.2018 - 14:14Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY Zofia Konopka
04.09.2018 - 09:48Uaktualniono stronęNabór na stanowisko stypendysto-doktoranta w Katedrze PatofizjologiiZofia Konopka