Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
27.07.2017 - 11:40Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKIZofia Konopka
27.07.2017 - 09:33Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKIZofia Konopka
25.07.2017 - 23:45Usunięto stronęPracownik administracyjny
24.07.2017 - 13:17Uaktualniono stronęWydział Nauki o ŻywnościZofia Konopka
24.07.2017 - 13:13Uaktualniono stronęSkład osobowy Rady Wydziału Nauki o ŻywnościZofia Konopka
24.07.2017 - 13:09Uaktualniono stronęRegionalne Centrum InformatyczneZofia Konopka
24.07.2017 - 11:33Uaktualniono stronęNr 182 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Niepodległości 57/65 w OlsztynieZofia Konopka
24.07.2017 - 11:27Uaktualniono stronęNr 181 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej przy ul. Wołodyjowskiego w OlsztynieZofia Konopka
24.07.2017 - 11:26Uaktualniono stronęNr 181 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej przy ul. Wołodyjowskiego w OlsztynieZofia Konopka
24.07.2017 - 11:21Uaktualniono stronęNr 172 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rokZofia Konopka
24.07.2017 - 11:18Uaktualniono stronęNr 186 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w OlsztynieZofia Konopka
24.07.2017 - 11:13Uaktualniono stronęNr 185 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kredytu zaciąganego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OlsztynieZofia Konopka
24.07.2017 - 10:58Uaktualniono stronęNr 184 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ulicy Wołodyjowskiego w OlsztynieZofia Konopka
24.07.2017 - 10:18Uaktualniono stronęNr 183 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tomaszkowo, gm. StawigudaZofia Konopka
21.07.2017 - 23:45Usunięto stronęKonkurs na stanowisko specjalisty - Informatyk w Akademii Biznesu
18.07.2017 - 09:50Uaktualniono stronęNr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcającychDorota Januszko
14.07.2017 - 12:51Uaktualniono stronęPracownik administracyjnyDorota Januszko
11.07.2017 - 13:06Uaktualniono stronęDecyzja Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i KanclerzaDorota Januszko
07.07.2017 - 13:02Uaktualniono stronęNr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcającychDorota Januszko
07.07.2017 - 07:40Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko specjalisty - Informatyk w Akademii BiznesuDorota Januszko
03.07.2017 - 05:47Uaktualniono stronęNr 182 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Niepodległości 57/65 w OlsztynieZofia Konopka
03.07.2017 - 05:35Uaktualniono stronęNr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”Zofia Konopka
03.07.2017 - 05:28Uaktualniono stronęNr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98..."Zofia Konopka
03.07.2017 - 05:21Uaktualniono stronęNr 178 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację zadania projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” Zofia Konopka
01.07.2017 - 09:58Uaktualniono stronęNr 177 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Aart de KRUIF Zofia Konopka
01.07.2017 - 09:40Uaktualniono stronęSTANOWISKO Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powoływania kierowników jednostek, o których mowa w § 49 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję rozpoczynającą w dniu 1 stycznia 2015 rokuZofia Konopka
01.07.2017 - 09:39Uaktualniono stronęSTANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 25 września 2015 roku w sprawie Liceum i Gimnazjum AkademickiegoZofia Konopka
01.07.2017 - 09:39Uaktualniono stronęSTANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia przez UWM w Olsztynie działań w celu połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem KlinicznymZofia Konopka
01.07.2017 - 09:38Uaktualniono stronęSTANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia przez UWM w Olsztynie działań w celu połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem KlinicznymZofia Konopka
01.07.2017 - 08:45Uaktualniono stronęNr 176 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Tetsuo KANNOZofia Konopka