Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
30.05.2018 - 09:44Uaktualniono stronęNr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 Zofia Konopka
28.05.2018 - 12:31Uaktualniono stronęNr 35/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania Zofia Konopka
28.05.2018 - 12:28Uaktualniono stronęNr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu WZofia Konopka
28.05.2018 - 09:18Uaktualniono stronęNr 36/2018 z dnia 28 maja roku w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
21.05.2018 - 13:01Uaktualniono stronęNr 43/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale HumanistycznymZofia Konopka
21.05.2018 - 11:55Uaktualniono stronęNr 35/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania Zofia Konopka
21.05.2018 - 11:50Uaktualniono stronęNr 35/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania Zofia Konopka
16.05.2018 - 08:28Uaktualniono stronęNr 34/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej”Zofia Konopka
16.05.2018 - 08:08Uaktualniono stronęNr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich...Zofia Konopka
16.05.2018 - 07:46Uaktualniono stronęNr 34/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 Zofia Konopka
15.05.2018 - 13:39Uaktualniono stronęNr 33/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00Zofia Konopka
15.05.2018 - 13:32Uaktualniono stronęNr 32/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 reaZofia Konopka
15.05.2018 - 12:11Uaktualniono stronęNr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i BiotechnologiiZofia Konopka
10.05.2018 - 13:40Uaktualniono stronę Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej Zofia Konopka
09.05.2018 - 14:29Uaktualniono stronęNr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020Zofia Konopka
09.05.2018 - 14:22Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGOZofia Konopka
09.05.2018 - 14:09Uaktualniono stronęNr 29/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Zofia Konopka
09.05.2018 - 14:05Uaktualniono stronęNr 28/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2018/2019Zofia Konopka
09.05.2018 - 13:59Uaktualniono stronęNr 27/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 Zofia Konopka
09.05.2018 - 13:53Uaktualniono stronęNr 26/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do sZofia Konopka
09.05.2018 - 13:36Uaktualniono stronęNr 25/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
09.05.2018 - 13:28Uaktualniono stronęNr 24/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim, w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
09.05.2018 - 13:09Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGOZofia Konopka
09.05.2018 - 12:42Uaktualniono stronęNr 24/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim, w roku akademickim 2017/2018Zofia Konopka
09.05.2018 - 10:11Uaktualniono stronęNr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018 Zofia Konopka
09.05.2018 - 09:58Uaktualniono stronęNr 33/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn Zofia Konopka
09.05.2018 - 09:54Uaktualniono stronęNr 32/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii Zofia Konopka
09.05.2018 - 09:41Uaktualniono stronęNr 31/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarkiZofia Konopka
09.05.2018 - 09:36Uaktualniono stronęNr 30/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej” Zofia Konopka
09.05.2018 - 09:28Uaktualniono stronęNr 29/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”Zofia Konopka