Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
28.11.2018 - 13:32Uaktualniono stronęNr 92/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Kliniki Pulmonologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
28.11.2018 - 13:26Uaktualniono stronęNr 91/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
28.11.2018 - 13:21Uaktualniono stronęNr 90/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/2019Zofia Konopka
26.11.2018 - 16:18Uaktualniono stronęNr 95/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk TechnicznychZofia Konopka
26.11.2018 - 16:12Uaktualniono stronęNr 94/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
26.11.2018 - 15:56Uaktualniono stronęNr 93/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zad. 2 Warsztaty dla studentów/ek WBiBZofia Konopka
26.11.2018 - 15:47Uaktualniono stronęNr 93/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zad. 2 Warsztaty dla studentów/ek WBiBZofia Konopka
26.11.2018 - 15:44Uaktualniono stronęNr 93/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zad. 2 Warsztaty dla studentów/ek WBiBZofia Konopka
26.11.2018 - 15:36Uaktualniono stronęNr 91/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wsparcia psychologicznego dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnościąZofia Konopka
26.11.2018 - 15:34Uaktualniono stronęNr 91/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wsparcia psychologicznego dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnościąZofia Konopka
26.11.2018 - 14:57Uaktualniono stronęNr 89/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
26.11.2018 - 14:36Uaktualniono stronęNr 88/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w OlsztynieZofia Konopka
26.11.2018 - 14:22Uaktualniono stronęBiuro RektoraZofia Konopka
26.11.2018 - 14:15Uaktualniono stronęNr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
26.11.2018 - 13:12Uaktualniono stronęNr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
26.11.2018 - 12:51Uaktualniono stronęNr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
26.11.2018 - 10:11Uaktualniono stronęNr 85/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019Zofia Konopka
26.11.2018 - 09:59Uaktualniono stronęNr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowZofia Konopka
26.11.2018 - 09:30Uaktualniono stronęNr 90/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zofia Konopka
23.11.2018 - 15:24Uaktualniono stronęNr 83/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)Zofia Konopka
23.11.2018 - 15:14Uaktualniono stronęNr 82/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale HumanistycznymZofia Konopka
23.11.2018 - 13:17Uaktualniono stronęNr 81/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 29/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
23.11.2018 - 13:01Uaktualniono stronęNr 80/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 Zofia Konopka
23.11.2018 - 11:03Uaktualniono stronęNr 79/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
23.11.2018 - 10:56Uaktualniono stronęNr 78/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)Zofia Konopka
23.11.2018 - 07:48Uaktualniono stronęNr 77/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)Zofia Konopka
23.11.2018 - 07:41Uaktualniono stronęNr 76/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND- POWR.03.05.00-00-Z310/17, pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską...Zofia Konopka
21.11.2018 - 09:19Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWMZofia Konopka
21.11.2018 - 09:10Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWMZofia Konopka
20.11.2018 - 14:50Uaktualniono stronęNr 87/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-MazurskimZofia Konopka