Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
05.06.2018 - 13:26Uaktualniono stronęNr 315 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. BartąskiejZofia Konopka
05.06.2018 - 13:04Uaktualniono stronęNr 314 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. BartąskiejZofia Konopka
05.06.2018 - 12:58Uaktualniono stronęNr 313 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. BartąskiejZofia Konopka
05.06.2018 - 12:16Uaktualniono stronęNr 312 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przeprowadzenie z Zarządem Dróg i Zieleni w Olsztynie postępowania przetargowego na dostawę, uruchomienie i kompleksową obsługę systemu olsztyńskiego roweru miejskiegoZofia Konopka
05.06.2018 - 11:57Uaktualniono stronęNr 311 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego 6Zofia Konopka
05.06.2018 - 10:42Uaktualniono stronęNr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
05.06.2018 - 07:11Uaktualniono stronęNr 309 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 2018Zofia Konopka
05.06.2018 - 07:03Uaktualniono stronęKONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
04.06.2018 - 12:46Uaktualniono stronęUWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ DS. MONITORINGU W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringuZofia Konopka
04.06.2018 - 12:34Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGOZofia Konopka
04.06.2018 - 12:33Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGOZofia Konopka
04.06.2018 - 12:33Usunięto stronęKONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
04.06.2018 - 12:33Usunięto stronęTECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM Zofia Konopka
04.06.2018 - 12:32Usunięto stronęTECHNOLOG W CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH Zofia Konopka
04.06.2018 - 08:53Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKIZofia Konopka
30.05.2018 - 14:58Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA DS. NAUKI Zofia Konopka
30.05.2018 - 14:55Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA DS. NAUKI Zofia Konopka
30.05.2018 - 14:48Uaktualniono stronęNr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/2019Zofia Konopka
30.05.2018 - 14:41Uaktualniono stronęNr 307 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów...Zofia Konopka
30.05.2018 - 14:33Uaktualniono stronęNr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w UniwersytecieZofia Konopka
30.05.2018 - 14:25Uaktualniono stronęNr 303 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
30.05.2018 - 14:25Uaktualniono stronęNr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
30.05.2018 - 14:24Uaktualniono stronęNr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
30.05.2018 - 14:23Uaktualniono stronęNr 300 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej Zofia Konopka
30.05.2018 - 14:15Uaktualniono stronęNr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
30.05.2018 - 14:14Uaktualniono stronęNr 298 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
30.05.2018 - 14:09Uaktualniono stronęNr 297 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. inż. Jerzemu MERKISZOWIZofia Konopka
30.05.2018 - 14:05Uaktualniono stronęNr 296 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMUZofia Konopka
30.05.2018 - 13:19Uaktualniono stronęNr 295 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMUZofia Konopka
30.05.2018 - 12:13Uaktualniono stronęNr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020Zofia Konopka