Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
07.02.2018 - 16:41Uaktualniono stronęNr 254 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Zofia Konopka
07.02.2018 - 16:39Uaktualniono stronęNr 253 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w OlsztynieZofia Konopka
07.02.2018 - 16:36Uaktualniono stronęNr 252 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rokZofia Konopka
07.02.2018 - 16:32Uaktualniono stronęNr 263 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnegoZofia Konopka
07.02.2018 - 16:18Uaktualniono stronęNr 262 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu sieci wodociągowych na nieruchomościach położonych przy ul. Słonecznej w OlsztynieZofia Konopka
07.02.2018 - 16:12Uaktualniono stronęNr 261 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej Zofia Konopka
07.02.2018 - 16:05Uaktualniono stronęNr 260 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych Zofia Konopka
07.02.2018 - 15:54Uaktualniono stronęNr 259 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
07.02.2018 - 15:53Uaktualniono stronęNr 258 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
07.02.2018 - 15:52Uaktualniono stronęNr 257 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
07.02.2018 - 15:51Uaktualniono stronęNr 256 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
07.02.2018 - 15:49Uaktualniono stronęNr 255 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowejZofia Konopka
07.02.2018 - 11:06Uaktualniono stronęNr 254 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Zofia Konopka
07.02.2018 - 10:53Uaktualniono stronęNr 253 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w OlsztynieZofia Konopka
07.02.2018 - 10:34Uaktualniono stronęNr 252 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rokZofia Konopka
07.02.2018 - 10:29Uaktualniono stronęNr 251 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zofia Konopka
01.02.2018 - 14:57Uaktualniono stronęNr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia rozszerzonej „Księgi znaku” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDorota Januszko
31.01.2018 - 16:02Uaktualniono stronęNr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia rozszerzonej „Księgi znaku” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
31.01.2018 - 15:57Uaktualniono stronęNr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia rozszerzonej „Księgi znaku” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
31.01.2018 - 15:47Uaktualniono stronęNr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia rozszerzonej „Księgi znaku” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
31.01.2018 - 15:12Uaktualniono stronęNr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności GeodZofia Konopka
31.01.2018 - 14:24Uaktualniono stronęNr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’Zofia Konopka
31.01.2018 - 14:23Uaktualniono stronęNr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’Zofia Konopka
31.01.2018 - 13:42Uaktualniono stronęNr 119/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o ZdrowiuZofia Konopka
31.01.2018 - 13:41Uaktualniono stronęNr 120/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Zofia Konopka
31.01.2018 - 13:40Uaktualniono stronęNr 119/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o ZdrowiuZofia Konopka
31.01.2018 - 13:37Uaktualniono stronęNr 120/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Zofia Konopka
29.01.2018 - 10:05Usunięto stronęPrzystań KortowskaZofia Konopka
29.01.2018 - 08:06Usunięto stronęKlub Sportowy AZS UWMZofia Konopka
29.01.2018 - 08:01Uaktualniono stronęNiepubliczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.Zofia Konopka