Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
10.12.2018 - 22:46Uaktualniono stronęNr 370 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łęgajnach ul. Kasztanowa, gm. BarczewoZofia Konopka
10.12.2018 - 22:38Uaktualniono stronęNr 369 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad ustalania obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin...Zofia Konopka
10.12.2018 - 22:30Uaktualniono stronęKonkurs na stanowisko starszego referenta w Centrum Biogospodarki i Energii OdnawialnychZofia Konopka
10.12.2018 - 16:41Uaktualniono stronęNr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskichZofia Konopka
10.12.2018 - 14:15Uaktualniono stronęNr 357 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie poparcia inicjatywy nadania prof. dr. hab. Andrzejowi Rutkowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zofia Konopka
10.12.2018 - 14:14Uaktualniono stronęNr 358 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (ze zmianami) Zofia Konopka
10.12.2018 - 14:13Uaktualniono stronęNr 359 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020 (z póżn. zm.)Zofia Konopka
10.12.2018 - 14:10Uaktualniono stronęNr 360 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.)Zofia Konopka
10.12.2018 - 14:04Uaktualniono stronęNr 361 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
10.12.2018 - 14:02Uaktualniono stronęNr 362 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji doZofia Konopka
10.12.2018 - 13:58Uaktualniono stronęNr 363 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
10.12.2018 - 13:56Uaktualniono stronęNr 363 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
10.12.2018 - 13:52Uaktualniono stronęNr 365 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich Zofia Konopka
10.12.2018 - 13:48Uaktualniono stronęNr 367 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
10.12.2018 - 13:30Uaktualniono stronęNr 366 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% ....Zofia Konopka
10.12.2018 - 13:27Uaktualniono stronęNr 366 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% ....Zofia Konopka
10.12.2018 - 11:10Uaktualniono stronęNr 365 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich Zofia Konopka
10.12.2018 - 11:04Uaktualniono stronęNr 364 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)Zofia Konopka
10.12.2018 - 10:55Uaktualniono stronęNr 363 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
10.12.2018 - 10:47Uaktualniono stronęNr 362 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji doZofia Konopka
10.12.2018 - 10:36Uaktualniono stronęNr 361 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
10.12.2018 - 10:12Uaktualniono stronęNr 360 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.)Zofia Konopka
10.12.2018 - 10:08Uaktualniono stronęNr 359 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020 (z póżn. zm.)Zofia Konopka
10.12.2018 - 09:59Uaktualniono stronęNr 358 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (ze zmianami) Zofia Konopka
10.12.2018 - 09:05Uaktualniono stronęNr 357 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie poparcia inicjatywy nadania prof. dr. hab. Andrzejowi Rutkowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zofia Konopka
05.12.2018 - 09:13Uaktualniono stronęNr 97/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 3 Zofia Konopka
04.12.2018 - 10:04Uaktualniono stronęNr 104/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wypłaty jednorazowych dodatków do wynagrodzeń pracowników z tytułu osiągnięcia przez wydziały dodatnich wyników finansowych za rok 2017Zofia Konopka
03.12.2018 - 15:26Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWMZofia Konopka
03.12.2018 - 15:24Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWMZofia Konopka
30.11.2018 - 13:13Uaktualniono stronęUprawnienia do nadawania stopnia naukowegoZofia Konopka