Rejestr zmian

Dataikona sortowaniaOperacjaStronaDokonujący zmiany
04.09.2017 - 10:57Uaktualniono stronęNr 71/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej Zofia Konopka
28.08.2017 - 09:10Usunięto stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO DZIAŁU PŁACZofia Konopka
28.08.2017 - 09:09Uaktualniono stronęKatedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko doktorantaZofia Konopka
28.08.2017 - 09:09Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
28.08.2017 - 09:08Usunięto stronęKONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJZofia Konopka
22.08.2017 - 12:13Uaktualniono stronęIFT-1/IFT-1RZofia Konopka
10.08.2017 - 10:59Uaktualniono stronęUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO DZIAŁU PŁACZofia Konopka
10.08.2017 - 09:14Uaktualniono stronęSTANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia przez UWM w Olsztynie działań w celu połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem KlinicznymZofia Konopka
02.08.2017 - 09:52Uaktualniono stronęNr 70/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZofia Konopka
02.08.2017 - 09:45Uaktualniono stronęNr 69/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale HumanistycznymZofia Konopka
02.08.2017 - 09:41Uaktualniono stronęNr 68/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”Zofia Konopka
02.08.2017 - 09:33Uaktualniono stronęNr 67/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie”Zofia Konopka
02.08.2017 - 09:25Uaktualniono stronęNr 66/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Data science w praktyce”Zofia Konopka
02.08.2017 - 08:38Uaktualniono stronęNr 65/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wydziałowych planów rzeczowo-finansowych na 2017 rokZofia Konopka
02.08.2017 - 08:38Uaktualniono stronęNr 65/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wydziałowych planów rzeczowo-finansowych na 2017 rokZofia Konopka
02.08.2017 - 08:15Uaktualniono stronęNr 64/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie specjalistów rozwoju lokalnego”Zofia Konopka
02.08.2017 - 08:07Uaktualniono stronęNr 63/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie odpadami” Zofia Konopka
02.08.2017 - 07:36Uaktualniono stronęNr 62/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie specjalistyczne z teologii”Zofia Konopka
02.08.2017 - 07:29Uaktualniono stronęNr 61/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych...Zofia Konopka
01.08.2017 - 11:36Uaktualniono stronęNr 60/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzoru kwestionariusza ankiety oraz procedury przeprowadzania badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniachZofia Konopka
01.08.2017 - 11:21Uaktualniono stronęNr 60/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzoru kwestionariusza ankiety oraz procedury przeprowadzania badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniachZofia Konopka
01.08.2017 - 10:35Uaktualniono stronęNr 51/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym tytułem „Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-MazurskiegoZofia Konopka
01.08.2017 - 10:13Uaktualniono stronęNr 50/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-2020Zofia Konopka
27.07.2017 - 12:19Uaktualniono stronęREKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKIZofia Konopka
27.07.2017 - 12:10Uaktualniono stronęKanclerz dr inż. Aleksander SochaZofia Konopka
27.07.2017 - 12:09Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. ZADAŃ UCZELNI MEDYCZNEJ prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZZofia Konopka
27.07.2017 - 12:08Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWMZofia Konopka
27.07.2017 - 12:07Uaktualniono stronę PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKIZofia Konopka
27.07.2017 - 12:06Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KADR prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKIZofia Konopka
27.07.2017 - 12:02Uaktualniono stronęPROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWMZofia Konopka