TECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM

Strona została usunięta dnia: 2 maj, 2018 - 10:05

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO TECHNOLOGA
W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM
Katedra Neurochirurgii, Pracownia Medycyny Regeneracyjnej Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o zastępstwo, pracownika inżynieryjno-technicznego na stanowisku technologa.
Do osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: prowadzenie hodowli komórkowych, prowadzenie dokumentacji wewnętrznej Pracowni Medycyny Regeneracyjnej, organizacja pracy laboratorium.
 
Wymagania:
1.  Wykształcenie wyższe, mile widziane wykształcenie biologiczne lub biotechnologiczne lub pokrewne
2.  Znajomość technik badawczych stosowanych w biologii molekularnej oraz technik hodowli
    komórkowych
3.   Umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz pracą z odczynnikami chemicznymi
4.   Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
5.   Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
6.   Umiejętność współdziałania i pracy w zespole
7.   Umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu
8.   Umiejętność logicznego myślenia
9.   Umiejętność myślenia analitycznego i planistycznego

Wymagane dokumenty:
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
3.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
4.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
    roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Miejsce i termin składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania,
w Sekretariacie Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Centrum Medycyny Eksperymentalnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. E. Behringa, pokój 9,
Al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn,
w terminie do 18 maja 2018 r.

Inne informacje:
  • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
  • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
Wydzział Lekarski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.05.2018
Data publikacji:
02.05.2018 10:04
Data aktualizacji:
02.05.2018 10:05
Liczba wyświetleń:
823
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument