Nr 27/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”

 
Zarządzenie Nr 27/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, 
co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pt. „Staże dla studentów Informatyki” wprowadza się Regulamin płatnych staży zawodowych dla studentek
i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17
pt. „Staże dla studentów Informatyki”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.04.2018
Data publikacji:
17.04.2018 15:08
Data aktualizacji:
17.04.2018 15:45
Liczba wyświetleń:
1891
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 27.pdf232.13 KB
RegZarz27.pdf482.55 KB
zal1RZ27.doc356 KB
Zal2RZ27.doc368 KB
Zal3RZ27.doc354 KB
zal3aRZ27.doc339 KB
zal4RZ27.doc374.5 KB
Zal4aRZ27.doc386.5 KB
Zal4bRZ27.doc363 KB
Zal4cRZ27.doc371 KB
Zal5RZ27.doc348.5 KB
Zal6RZ27.doc346.5 KB
Zal7RZ27.doc371 KB
Zal8RZ27.doc329 KB
Zal9RZ27.doc354 KB
Zal10RZ27.doc344.5 KB
Zal11RZ27.doc414.5 KB
Zal12RZ27.doc361 KB
Zal13RZ27.doc355 KB
Zal14RZ27.doc319 KB
Zal15RZ27.doc325.5 KB
Zal16RZ27.doc348.5 KB