Nr 24/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 
ZARZĄDZENIE Nr 24/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2018 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału,
na Wydziale Nauk o Zdrowiu zmienia się nazwę Katedry Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii na Katedrę Zdrowia Publicznego.
 
§ 2
1.     Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kanclerzowi.
2.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2018
Data publikacji:
10.04.2018 08:48
Data aktualizacji:
10.04.2018 08:48
Liczba wyświetleń:
1311
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz24.doc58 KB