Nr 15/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2018 roku

 

 
DECYZJA Nr 15/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 marca 2018 roku
 
w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2018 roku
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 2 Uchwały Nr 264 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2018 roku
w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2018 roku, postanawia się, co następuje:
 
§ 1
1.  Określa się zakres nadzoru nad realizacją zadań przyjętych Uchwałą Nr 264 Senatu Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2018 roku.
2.  Szczegółowy podział zadań pomiędzy osoby pełniące nadzór określa załącznik do niniejszej Decyzji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.03.2018
Data publikacji:
05.04.2018 11:44
Data aktualizacji:
05.04.2018 11:45
Liczba wyświetleń:
848
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalDec15.docx26.23 KB
Dec15.docx15.88 KB