Nr 21/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki

 
Decyzja Nr 21/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby
i Trzustki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 w związku z § 51 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
    na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wydziału
    Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
      1)     pkt 6 otrzymuje brzmienie:
           „6) lek. dent. Anna LELLA – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie”,
      2)     pkt 7 otrzymuje brzmienie:
           „7) dr n. med. Łukasz GRABARCZYK – p.o. Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
                w Olsztynie”.
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład komisji konkursowej do przeprowadzenia
    postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie kandydata na funkcję
kierownika Kliniki
    Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie przedstawia się
następująco:
      1)     prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ – przewodniczący,
    członkowie:
      2)     prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ,
      3)     prof. dr hab. n. med. Andrzej KUKWA,
      4)     dr hab. n. med. Jarosław ĆWIKŁA, prof. UWM,
      5)     dr hab. n. med. Maciej MICHALIK, prof. UWM,
      6)     lek. dent. Anna LELLA – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie,
      7)     dr n. med. Łukasz GRABARCZYK – p.o. Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
           w Olsztynie.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2018
Data publikacji:
03.04.2018 10:12
Data aktualizacji:
03.04.2018 10:12
Liczba wyświetleń:
851
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec21.docx15.3 KB