Nr 20/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego

 
Decyzja Nr 20/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 w związku z § 51 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
    na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
     1)     pkt 7 otrzymuje brzmienie:
       „7) lek. dent. Anna LELLA – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie”,
     2)     pkt 8 otrzymuje brzmienie:
       „8) dr n. med. Łukasz GRABARCZYK – p.o. Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
            w Olsztynie.”
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
    na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia się następująco:
      1)     prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR – przewodniczący,
    członkowie:
      2)     prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ
      3)     prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ,
      4)     prof. dr hab. n. med. Elżbieta BANDURSKA-STANKIEWICZ,
      5)     dr hab. n. med. Dariusz ZADROŻNY, prof. UWM,
      6)     dr hab. n. med. Jarosław ĆWIKŁA, prof. UWM,
      7)     lek. dent. Anna LELLA – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie,
      8)     dr n. med. Łukasz GRABARCZYK – p.o. Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
           w Olsztynie.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2018
Data publikacji:
03.04.2018 09:41
Data aktualizacji:
03.04.2018 09:41
Liczba wyświetleń:
925
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec20.docx15.29 KB