Nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisj w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie

 
Decyzja Nr 18/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 marca 2018 roku
 
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 18 ust. 3 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28 z dnia
5 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1 
1.  Powołuje się Komisję w następującym składzie:
    1)     dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący,
    2)     mgr Grażyna Buczyńska – Zastępca Kwestora,
    3)     mgr inż. Anna Anulewicz,
    4)     mgr inż. Tomasz Trypuz,
    5)     mgr Adrian Horodecki – radca prawny.
2.  Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu
    nieograniczonego
na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zgodnie z załącznikiem).
3.  Komisja obraduje w obecności radcy prawnego.
4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewni Dział Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.03.2018
Data publikacji:
03.04.2018 09:23
Data aktualizacji:
03.04.2018 09:23
Liczba wyświetleń:
802
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec18.docx16.05 KB